Predplatiť TREND

Ďalšie články

Pražský orloj na Staromestskom námestí v Prahe.
Cestovanie 3.6. 2022 15:25

Praha kvôli sťažnosti preverí možnosť prerobenia orloja

Miera čiastkových opráv a premalieb už úplne znehodnocovala vyznenie diela a navyše predchádzajúca doska bola o niečo menšia ako Mánesov originál a medzerami medzi touto predchádzajúcou doskou a kamenným ostením kruhového otvoru sústavne zatekalo a vnikal prach do interiéru orloja


Video