Patrím ku generácii, pre ktorú prekračovanie hraníc štátov bez zastavovania a kontrol asi nebude nikdy samozrejmosťou. Aj preto sa rád túlam pohraničím a užívam si, že môžem byť chvíľu v jednom a za okamih aj v inom štáte. Radujem sa, že hranicu tvoria väčšinou prirodzené prírodné útvary, ako sú hrebene hôr a rieky, a nič ďalšie prechádzanie hranice nekomplikuje.

Aj z toho dôvodu rád v lete jazdím na bicykli pozdĺž rieky Moravy tvoriacu od Hodonína prirodzenú hranicu medzi Českom a Slovenskom a ďalej potom až k Bratislave medzi Slovenskom a Rakúskom.

Habsburg verzus český kráľ

Je to krajina rovinatá a plná lužných lesov, komárov a histórie. Bez záľuby v cyklistike a jazdy pohraničím by som asi nikdy nenavštívil pamätník bitky na Moravskom poli, kde v sa trojhodinovom boji stretlo celkovo 55-tisíc mužov a český kráľ Přemysl Otakar II. v nej padol a prehral s Rudolfom Habsburským.

Pamätník sa nachádza v dedine Dürnkrut v Dolnom Rakúsku, ktorá leží na rieke Morave oproti Gajarom.

Zdroj: Wikipedia / Carl Hermann /digitálne upravené

Cyklomost číslo dva

Radujem sa, že sa štáty pozdĺž rieky Moravy k sebe približujú. Tento rok na jar Bratislavský kraj začal výstavbu už druhého cyklomosta. Prvý z nich spojil Devínsku Novú Ves a Schlosshof pred necelými desiatimi rokmi, druhý medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom by mal byť otvorený na jar budúceho roka.

Nič tieto počiny, bohužiaľ, nemenia na fakte, že autom možno hranicu prekonať – keď nepočítam prievoz v Záhorskej Novej Vsi – len kúsok od českých hraníc pri obci Kúty a potom až o sedemdesiat kilometrov južnejšie v Bratislave.

Dvadsaťštyri mostov zmizlo

Nemôžem sa zbaviť pocitu, že prepájanie života na oboch stranách hranice by mohlo byť aj rýchlejšie. Predsa len, nie všetci jazdia na bicykli a ísť k susedom na druhom brehu Moravy napríklad z Devínskej Novej Vsi viac ako štyridsaťkilometrovou zachádzkou cez Bratislavu je zdĺhavé.

Za Rakúsko-Uhorska boli väzby medzi slovenským Záhorím a Dolným Rakúskom oveľa intenzívnejšie. Na slovensko-rakúskej hranici stálo v tom čase 24 mostov. Pravda, dobu železnej opony neprežil ani jediný. Radovať sa však, že za rok sa otvorí druhý, môžem len obmedzene.