Pandémia nového koronavírusu mala vplyv aj na organizáciu práce, spôsobila, že novým normálom sa stáva tzv. hybridná práca. To znamená, že pracovný čas sa rozloží medzi prácu v kancelárii a prácu z domu.

Kancelárie tak budú čeliť konkurencii v podobe pohodlia domova a budú musieť byť schopné „pritiahnuť“ zamestnancov do práce. Budú musieť byť miestom, ktoré spája ľudí a pracovné tímy. Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

Hybridná práca si bude vyžadovať podľa spoločnosti adekvátne priestory. Firmy totiž vnímajú kanceláriu ako miesto pre spoluprácu a zmysluplné prepojenie zamestnancov.

„Ťažisková úloha pracovného prostredia bude v schopnosti spájať ľudí a tímy. Táto zmena má výrazný vplyv na dispozície kancelárie, plánovanie a vyváženie plochy vlastných aj prenajímaných kancelárií, organizáciu práce či na pohodu kmeňových zamestnancov, ktorí pracujú prevažne dištančne,“ poznamenali experti spoločnosti.

Preto dizajn a dispozície kancelárií budú v budúcnosti viac orientované na zamestnancov. Pracoviská sa buď transformujú, alebo nanovo vytvoria podľa potrieb a želaní zamestnancov.

Kancelárske priestory budú musieť podľa spoločnosti ponúkať také hodnoty, aby ich ľudia uprednostnili pred dištančnou prácou.

„Naše pracoviská boli až príliš dlho statické. Celý deň sedíme za jedným stolom a príležitostne sa stretávame, aby sme narušili jednotvárnosť. Vieme však, že naše pracovné dni nie sú statické, ale dynamické. Neustále pracujeme na rôznych úlohách, ktoré vyžadujú rôzne pracovné prostredie,“ povedala Kasey Garcia zo spoločnosti.

Hybridná práca predstavuje pre firmy zásadnú výzvu, no podľa spoločnosti treba mať na zreteli fakt, že najdôležitejší sú spokojní a angažovaní zamestnanci.

Spoločnosť spomenula, že pri adaptácii hybridnej práce budú firmy čeliť náročnej implementácii, dodržiavaniu rovnakých podmienok pre všetkých zamestnancov a možnému rozpadu vzťahov a firemnej kultúry.