O čo ide? Platí to už dlhé roky. Väčšina tatranských chodníkov je od 1. novembra do 15. júna zatvorená. Dôvody sú jednak bezpečnostné, keď na mnohých miestach hrozia lavíny, ale aj environmentálne. Uzávery dávajú prírode a zvieratám šancu zotaviť sa a prežiť zimné a jarné mesiace bez prítomnosti početných turistov.

Neplatný poriadok

Vlani však vyšlo najavo, že Návštevný poriadok Tatranského národného parku už 15 rokov neplatí. Zrušil ho zákon z roku 2002. A keďže nový sa neprijal, znamenalo to zrušenie povinnej uzávery. Ochranári v spolupráci s Okresným úradom v Prešove narýchlo pripravili vyhlásenie miest, v ktorých sa obmedzoval pohyb turistov. Inak povedané, obnovovali sezónnu uzáveru v Tatrách.

Túto aktualizáciu však využila obec Zuberec, ktorá sa rozhodla pripomienkovať nanovo definovanú uzáveru. „Zmenu sme pripomienkovali z viacerých dôvodov,“ hovorí pre TREND starosta obce Zuberec Vladimír Šiška.

Turisti vo Vysokých Tatrách Zdroj: Milan David

Podľa jeho slov sa situácia v prírode za posledné desaťročia zmenila. „Klíma sa mení a vegetácia je oveľa rýchlejšia,“ vysvetľuje. Druhým argumentom bol samotný turistický ruch. „V tomto období robí veľa škôl výlety a u nás sú chodníky zavreté,“ naznačuje starosta a dodáva, že skrátenie uzávery by podporilo aj miestny cestovný ruch. „Veľa turistov si v tomto období vyberie radšej inú lokalitu, ktorá nie je obmedzená uzáverou,“ hovorí.

Nevzdávajú sa

Zuberec najskôr navrhoval skrátenie uzávery o mesiac, neskôr už iba o dva týždne. Navrhli, aby sa uzávera skončila 31. mája. „Nám ide v podstate len o dva chodníky, ktoré sú pre nás dôležité,“ tvrdí. Aj preto pripomienkovali návrh ochranárov a okresného úradu.

S pripomienkou však neuspeli. Ministerstvo životného prostredia usúdilo, že uzávera má význam, resp. argumenty obce neboli dostatočné na to, aby sa uzávera tatranských chodníkov skrátila. Okrem iného sa opiera o posudok ochranárov, ktorí argumentujú tým, že skrátením uzávierky by mohlo dôjsť k vyrušovaniu kamzíka, svišťa, medveďa či orla.

Napriek neúspechu sa starosta Zuberca nevzdáva a avizuje, že v budúcnosti sa budú snažiť o skrátenie uzávery. „Pripravuje sa nový návštevný poriadok a chceli by sme, aby bola uzávera na niektorých chodníkoch prehodnotená,“ konštatuje V. Šiška.