V prvom ročníku Slovak Press Photo 2012 sa jeho snímka fotografa Karola Kállaya s názvom Posledný portrét majstra Kállaya stala absolútnym víťazom súťaže. O rok neskôr triumfoval v kategórii Portrét – Série s fotografiami bezdomovcov Harley-Davidson Guys without Bikes.

Obsiahlejší rozhovor s Maňom Štrauchom aj o tom, akí sú slovenskí politici, ktorých fotografoval, nájdete v najbližšom vydaní týždenníka TREND (41/2018), ktorý bude na stánkoch od 11. októbra.

Maňo Štrauch (43)

študoval fotografiu na Slezskej univerzite v Opave. Zameriava sa na portrétnu fotografiu. Dlhé roky pôsobil ako fotograf na voľnej nohe, spolupracoval s rôznymi slovenskými printovými médiami. Od roku 2007 pracuje v ekonomickom týždenníku TREND. Zo získaných cien si najviac váži ocenenie M.I.L.K. z celosvetovej súťaže na Novom Zélande (medzinárodná porota z desiatok tisícov prihlásených snímok vybrala 150, ktoré vydala knižne). Žije a tvorí v Bratislave, má dvoch synov.