Kapitalizmus sa návštevníkom predstavuje zábavnou formou prostredníctvom audio aj videonahrávok, predmetov dennej potreby, fotografií a informačných grafík. K dispozícii sú taktiež rôzne interaktívne prvky.

Múzeum vzniklo v roku 2014 a od tej doby navštívilo tri mestá v krajine. Výstava v Bruseli bola podľa AFP rozšírená o niektoré nové sekcie, akými sú financie, zdravie, výživa, životné prostredie a konzum.

„Nie sme za kapitalizmus, ani proti nemu. Chceme ho len predstaviť a podnietiť návštevníkov k debate. Naším zámerom je vytvoriť priestor na zamyslenie,“ povedala agentúre AFP jedna z iniciátoriek múzea Maud Eloinová.

Múzeum založili dobrovoľníci ako občiansku iniciatívu. Výstavu dosiaľ navštívilo už 9-tisíc ľudí a uskutočnilo sa 300 prehliadok so sprievodcom. Podľa M. Eloinovej ide o prvé múzeum kapitalizmu, ktoré na svete vzniklo, aj keď od tej doby bola založená obdobná inštitúcia v Berlíne.

„Napadlo nám to po našej ceste do Prahy. Jeden z nás navštívil Múzeum komunizmu a po návrate do Belgicka sa obrátil s nápadom na svojich známych. Na začiatku sme boli štyria, potom sme sa rozrástli, teraz nás je pätnásť,“ dodala M. Eloinová.

Tím vraj plánuje so svojím putovným múzeom vyraziť do ďalších belgických miest a časom tiež do zahraničia. Hľadá taktiež priestor, kde by múzeum mohlo byť natrvalo. V Bruseli zatiaľ múzeum obsadilo plochu bývalého parkoviska na severe mesta, ktoré bolo po novom vyhradené pre kultúrne akcie.