Výstava Common nonsense v Mirbachovom paláci prezentuje tvorbu Doroty Sadovskej z rokov 2018-2020. V obrazoch ide vyslovene o figurálnu tvorbu, dominantou sú teda ľudské postavy. Aj keď tvorbou rieši závažné otázky, pracuje s humorom a jemnou dávkou irónie. Séria sa začína maľbou Antropocén (2018 – 2019). Tento pojem sa definuje ako obdobie od začiatku činnosti človeka výrazne ovplyvňujúcej ekosystém. Hneď na začiatku sa objavil – dodnes neutíchajúci – boj o zdroje, moc, slávu atď., ktorý však so sebou prináša aj všetky pozitívne záležitosti súvisiace s človekom, napríklad radosť, hru a vtip. Obraz ukazuje na intímne puto a silnú citovú väzbu. Dvojica s nachádza v jednom konkrétnom bode, aj keď je všetko ostatné v pohybe. To má znázorniť stabilitu danej dvojice, no zároveň jej opak. Dielo je nainštalované v rohu miestnosti, čo mu dodáva trojdimenzionálny efekt.

Ďalšie maľby #Stayhome 1 a #Stayhome 2reakciou na súčasnú pandémiu nákazy koronavírusu, no majú viac významov. Nahromadené a poprepletané údy a časti tiel majú humorne znázorňovať množstvo ľudí na jednom mieste. Či už hovoríme o byte, kde je pod jednou strechou uzavretá celá rodina, alebo planéte, kde sme absolútne všetci. V každom prípade sa dá aj v otázke preplnenosti hovoriť o osamelosti.

Vo voľnej sérii malieb s názvom Common Nonsense (2019 – 2020) ďalej Dorota Sadovská reaguje na všeobecné paradoxy doby. Biele postavy znázorňujú ľudské predstavy, stereotypy, predsudky, tie časti z nás, s ktorými dennodenne „zápasíme“. Autorka diela inštalovala zámerne nakrivo, naznačujúc odklon od normálu. Túto zaujímavú výstavu si v Mirbachovom paláci môžete pozrieť do 13. decembra.