Z výsledkov je zrejmé, prečo majú ľudia patriaci do tejto komunity pochybnosti. Váhajú, či povedať o svojej orientácii alebo sexualite svojej rodine, priateľom a kolegom. KFC ich spolu s Woltom preto vyzýva, aby vymenili tento bucket pochybností za bucket lásky. Počas Pride weeku im sprístupnia konzultácie so psychológom z organizácie ksebe, ktorá sa venuje práve aj téme coming-outu.

Ilustračné foto
Zdroj: Pozitiva

„Intenzívne vnímame problémy, ktoré musia ľudia z komunity LGBTQIA+ denne na Slovensku riešiť. Nie je nám to ľahostajné, pretože mnohí z nich sú z nášho blízkeho okolia a v neposlednom rade aj priamo naši zákazníci. Spoločnosť KFC dlhodobo komunikuje myšlienku tolerancie, rovnosti a slobody. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vymyslieť aktivitu, kde počas Pridu poskytneme týmto ľudom priestor na konzultáciu s odborníkom,“ hovorí o zapojení sa do Dúhového Pridu v Bratislave Barbora Čermáková, marketingová manažérka KFC.

Ako to funguje?

Záujemcovia o konzultáciu si pri objednávke z KFC prostredníctvom platformy Wolt vložia do košíka položku s názvom „Bucket of Love“ za symbolickú cenu 0,01 €. Wolt následne poskytne telefónne číslo psychológovi, ktorý zákazníkovi zavolá v ním preferovanom termíne. Podrobné informácie nájdete na instagramovom profile @kfc_sk.

Ilustračné foto
Zdroj: Pozitiva

„Otvorenosť, rešpekt a podpora komunity LGBTQIA+ je hlboko v DNA Woltu, Slovensko nie je výnimkou. Možnosť podať, spolu s naším partnerom KFC, pomocnú ruku v takom dôležitom okamihu, akým je coming-out, je pre nás preto samozrejmosťou,“ hovorí Jana Jarošová, manažérka komunikácie spoločnosti Wolt.
 
Začať svoje pochybnosti riešiť otvorene a pritom v úplnej anonymite vnímajú ako kľúčové. Preto sa budú konzultácie odohrávať po telefóne - terapeut nedostane žiadne meno, iba mobilné číslo, na ktoré zavolá, a po rozhovore ho ihneď vymaže.
 
„U nás v organizácii ksebe je téma LGBTQIA+ zakorenená hlboko v našej DNA a často sa jej venujeme a otvárame ju. Či už z pohľadu, ako pristupovať k svojej orientácii, ako to spracovať, najmä vtedy ak reakcie okolia nie sú veľmi prijímajúce, ale zároveň sa snažíme ľudí edukovať,

vysvetľovať a tým ich motivovať k vzájomnému rešpektu a úcte jeden k druhému. V správach na sociálnych sieťach nám pomerne často skončia otázky, najmä od mladších ročníkov, ako sa majú vyrovnať s tým, ak ich okolie neprijíma. Práve preto sme veľmi radi, že máme príležitosť participovať na aktivite značky KFC a prispieť tak malou troškou pri budovaní rešpektujúcej a prijímajúcej spoločnosti," tvrdí Magdaléna Mihálová, CMO ksebe.sk.
 
Prieskum:
https://inakost.sk/wp-content/uploads/2018/05/Celoslovensky-LGBT-prieskum-2017- sprava.pdf

Ilustračné foto
Zdroj: Pozitiva