Podľa údajov Bank of Greece navštívilo Grécko v minulom roku 30,1 milióna turistov, o 10,8 percent viac než v roku 2017. Najviac k tomu prispeli turisti z krajín Európskej únie. Do Grécka ich vlani pricestovalo 21,4 milióna, o 15,1 percent viac než v predchádzajúcom roku.

Zvýšil sa aj počet turistov z krajín mimo EÚ, ale v omnoho menšej miere. Grécko navštívilo celkovo 8,7 milióna turistov z týchto krajín, čo predstavuje rast o 1,3 percent.

Čo sa týka jednotlivých krajín, výrazne sa zvýšil počet nemeckých návštevníkov. V roku 2018 ich Grécko navštívilo celkovo 4,4 milióna, čo oproti roku 2017 znamená rast o 18,2 percent. Z Francúzska prišlo 1,5 milióna turistov, o 7,3 percent viac než v roku 2017. Výrazný rast zaznamenalo Grécko aj pri amerických turistoch. Ich počet vzrástol takmer o 27 percent na 1,1 milióna.

Naopak, klesol počet turistov z Veľkej Británie a Ruska. Počet britských návštevníkov klesol o dve percentá na 2,9 milióna a ruských až o 11,6 percent na približne 520-tisíc.

Výrazný rast zaznamenali aj minuloročné príjmy z cestovného ruchu. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšili o 10,1 percent na 16,1 miliardy eur. Opäť k tomu najviac prispeli návštevníci z krajín EÚ. Príjmy od týchto turistov vzrástli vlani takmer o 12 percent na približne 11 miliárd eur. V prípade turistov z krajín mimo EÚ sa príjmy Grécka zvýšili o vyše 7 percent.