Nevyhnutným predpokladom na správnu reguláciu teploty v obytných miestnostiach je termostatický ventil, ktorý býva štandardne osadený mechanickou hlavicou. Funguje ako elektrická poistka, nepustí vyššiu teplotu než je nastavená.

Ak chce užívateľ znížiť teplotu, keď je napríklad v práci, musí pred odchodom z domu ručne prenastaviť každú hlavicu zvlášť. „Ďalšou možnosťou je osadenie termostatických ventilov elektronickými hlavicami, ktoré sú súčasťou zónovej regulácie vykurovania,“ hovorí Maroš Baranec, manažér produktových inovácií spoločnosti Východoslovenská energetika zo skupiny innogy.

Pomocou zónovej regulácie možno byt alebo dom rozdeliť do viacerých nezávislých oblastí. Inteligentné systémy v nich riadia teplotu pomocou nastavených programov podľa životného štýlu obyvateľov, užívateľ teda nemusí robiť nič. Alebo môže meniť program jednoducho na diaľku cez mobilnú aplikáciu, napríklad keď ide na víkend preč a zabudne stlmiť kúrenie.

Vďaka individuálnemu regulovaniu tepla v jednotlivých miestnostiach v domácnosti sa dá ušetriť takmer tretina prevádzkových nákladov. Vstupná investícia do technológie sa tak pomerne rýchlo vráti, uvádza na svojej internetovej stránke Slovenský plynárenský priemysel.

Protimrazová ochrana

Praktická je funkcia, ktorá rozpozná otvorené okno, keďže teplota v miestnosti začne prudko klesať. Automaticky uzavrie radiátor tak, aby zbytočne nekúril počas vetrania. Popri tom je aktivovaná protimrazová ochrana – hlavica dáva pozor, aby teplota v miestnosti neklesla pod päť stupňov Celzia.

Úplné vypínanie kúrenia, zavretie radiátora sa neodporúča. Došlo by tak k výraznému podchladeniu miestnosti a na spätné nahriatie by sa mohlo minúť viac energie, ako keby sa kúrenie len utlmilo. Odporúčaný rozdiel teplôt medzi komfortnou a útlmovou teplotou počas dňa sú tri stupne.

Účet domácnosti za teplo v bytovom dome neovplyvňuje len množstvo spotrebovanej energie. Pri rozpočítavaní nákladov sa zohľadňuje tiež výmera bytu či to, ako sú jednotlivé miestnosti situované vzhľadom k ostatným bytovým jednotkám.

O tom, ako správne kúriť a vetrať v zimnom období, sa dočítate viac v najnovšom vydaní TRENDU (T5/2018).