Projekt Učiaca sa Trnava prichádza samostatným podujatím TEDA – #trnavská_veda a prinesie množstvo inšpiratívnych aktívnych vedcov, ktorí odprezentujú témy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, neuropsychológiou, liečením infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti, ale aj tým, prečo nedokážeme ovplyvniť naše podvedomie.

Účastníci, tak budú mať možnosť získať vedecké poznatky, logicky sa zamyslieť nad ich účinkom a aplikovať ich v bežnom živote. Program TEDA – #trnavská_veda je určený nielen pre žiakov a žiačky stredných škôl, ale aj pre verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa nové informácie zo sveta vedeckého bádania v oblasti astrofyziky, marketingu, psychológie a iných sociálnych vied.

Podujatie prichádza do Kina Hviezda v piatok dňa 20. mája 2022 v dopoludňajších a večerných hodinách. Bude to prebádano - neprebádané!

Ďalšie dôležité správy