Zamestnávatelia a podnikatelia v  cestovnom ruchu potrebujú jasný a zreteľný plán štátu na uvoľňovanie reštrikcií a nástroje na záchranu a reštart odvetvia. Konštatovali to včera na tlačovej besede zástupcovia Zväzu cestovného ruchu SR.

„Cestovný ruch, ktorý dáva na Slovensku prácu viac ako 160 tisícom zamestnancov, je už mesiac bez príjmov. Ak subjekty v tomto odvetví zostanú zatvorené ďalšie týždne a mesiace, nebude žiadne z doteraz prijatých opatrení stačiť na to, aby podnikatelia nielen udržali zamestnanosť, ale aj samotnú podnikateľskú činnosť. Cestovný ruch je špecifický, ide o poskytovanie služieb turistom v aktuálnom čase, subjekty nedokážu vyrábať na sklad a sú odkázané na prítomnosť hostí, „ konštatoval prezident zväzu Marek Harbuľák.

Opatrenia, ktoré schválila vláda a ktoré sa začali uplatňovať minulý týždeň, nie sú podľa zväzu dostatočné na udržanie súčasného stavu. Bez ďalšej pomoci zo strany štátu podniky v cestovnom ruchu skončia. 

„Ak majú podnikatelia udržať zamestnanosť  a neskrachovať,  je pre naštartovanie cestovného ruchu mimoriadne dôležité otvoriť prevádzky na letnú sezónu,“ je presvedčený prezident Asociácie historických hotelov Slovenska Ján Svoboda.

Dovolenka na Slovensku - Starý Smokovec Zdroj: Jarmila Horváthová

 Zväz cestovného ruchu SR, ktorý reprezentuje podstatnú časť zamestnávateľov v cestovnom ruchu, preto žiada vládu, aby bezodkladne:

1.prijala ďalšie opatrenia pre zmiernenie dopadov pre podniky, ktoré sa museli zatvoriť

2. začala s prípravou plánu na znovuotvorenie služieb cestovného ruchu a nástrojov na reštart cestovného ruchu

3. odpustila odvody z vyplatenej mzdy zamestnávateľa, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť - počas celého  obdobia, kedy musia by zatvorené

4. zrušila jednu z podmienok oprávnenosti zamestnávateľa na príspevok, ktorým je to, že podnik nesmie byť v ťažkostiach

5. zabezpečila preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré by boli explicitne riešené aj v legislatíve, vrátane pravidiel ich čerpania

Pri príprave časového plánu znovuotvorenia služieb cestovného ruchu je podľa zväzu potrebné vychádzať z odporúčaní odborníkov v oblasti ochrany zdravia. Podnikatelia v cestovnom ruchu sú pripravení pre zabezpečenie prevencie rozšírenia ochorenia adaptovať prevádzkové a hygienické opatrenia, ktoré by viedli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia hostí v zariadeniach cestovného ruchu. 

Po uvoľnení a otvorení prevádzok cestovného ruchu, bude podľa M. Harbuľáka nevyhnutné resuscitovať podnikateľov ďalšími podpornými opatreniami. „Nemožno totiž očakávať prudký nárast záujmu klientov o služby cestovného ruchu. Potrebné je cielenou podporou naštartovať dopyt návštevníkov a podporiť zamestnávateľov i poskytovateľov týchto služieb,“ zhodnotil.  Zväz cestovného ruchu SR  preto navrhuje, aby vláda zvážila a vyhodnotila tieto možnosti a nástroje na reštart cestovného ruchu:

Dovolenka na Slovensku - Záhorie Zdroj: Jarmila Horváthová

Navrhuje aby vláda:

1.znížila sadzby DPH na stravovacie služby

2.využila existujúci nástroj na podporu domáceho cestovného ruchu, akým je príspevok na rekreáciu a upraviť súčasný model financovania tak, aby finančný príspevok namiesto zamestnávateľa uhradil štát

3. umožnila organizáciám cestovného ruchu flexibilné čerpanie schválenej dotácie na tento rok a ich prípadné dočerpanie v roku 2021

4. koordinovala a zosúladila časový harmonogram otvárania hraníc so susednými krajinami, z ktorých k nám prichádza najväčší podiel zahraničných turistov.

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE