SVÉT v Maďarsku funguje desať rokov. Gastronomické združenie považuje využitie miestnych surovín v kuchyni za svoju srdcovku. Hlavným cieľom SVÉT je hrať rolu mosta, ktorý spája kvalitné suroviny s viacerými segmentmi gastronómie. Asociácia udeľuje túto prestížnu kulinársku cenu takým vidieckym reštauráciám, ktoré sa stotožňujú s jej filozofiou a oddane podporujú využitie miestnych surovín, ako aj udržateľnosť výroby potravín.

Ilustračné foto
Zdroj: Villa Rosa

Pre Lászlóa Ruprechta, predsedu SVÉT, nie je Villa Rosa neznámym terénom. So šéfkuchármi reštaurácie pestuje priateľský vzťah a už roky sleduje vysokú kvalitu profesionálnej práce, ktorá tu prebieha. Šéfkuchár, jeden z najvplyvnejších odborníkov v oblasti gastronómie v Maďarsku je zástancom kontinuálneho vzdelávania sa. Týmto ocenením hodnotil odbornosť, vďaka ktorej reštaurácia Villa Rosa položila základy kvalitnej gastronómie.

Ilustračné foto
Zdroj: Villa Rosa

„Som veľmi rád, že sa do nášho programu otvorených hraníc dostala popri reštaurácii Schwarz Bistro v Rumunsku aj reštaurácia Villa Rosa na Slovensku. Reštaurácia v Dunajskej Strede ponúka jedlá vynikajúcej kvality, ktoré sa vyhotovujú z čerstvých a kvalitných surovín od miestnych dodávateľov. Aj my pracujeme na tom, aby sa takýto systém kontaktov, ktorý umožňuje využitie surovín z miestneho chovu a pestovania v danom regióne, objavil v čo najširších kruhoch. V krajinách ako Rakúsko, Francúzsko či Taliansko to funguje ako dobre zaužívaný mechanizmus, avšak to len tak z jedného dňa na druhý nepôjde. Je to dlhý proces. Napĺňa ma radosťou, že sa krédo reštaurácie Villa Rosa zhoduje s touto filozofiou a kladie sa veľký dôraz aj na gastronomickú výchovu.“, povedal László Ruprecht.

Ilustračné foto
Zdroj: Villa Rosa

Získanie ocenenia SVÉT odkazuje reštaurácii Villa Rosa, že pre kvalitné jedlá netreba ísť ďaleko. Využitie surovín od miestnych dodávateľov prinesie nielen výbornú kvalitu, ale prispieva to aj k miestnej ekonomike a udržateľnej výrobe potravín.

Ilustračné foto
Zdroj: Villa Rosa

Imre Bindics, šéfkuchár reštaurácie Villa Rosa vníma toto nové prestížne ocenenie ako veľkú poctu. „Naša reštaurácia sa sústreďuje na využitie sezónnych a regionálnych surovín, pričom vzhľadom na kvalitu a udržateľnosť považujeme spoluprácu s malovýrobcami za mimoriadne dôležité. Sme nesmierne vďační za uznanie SVÉT. Veľkým prínosom ocenenia je, že sme sa dostali do jednej skupiny s michelinskými reštauráciami, ktoré sa tiež zaslúžili o uznanie SVÉT. Zastúpenie gastronómie v Maďarsku je na vyššej úrovni, a preto je pre nás povznášajúce, že vďaka tomuto oceneniu môžeme posilniť našu reputáciu.“, konštatoval Imre Bindics. 

Ilustračné foto
Zdroj: Villa Rosa

Uznanie SVÉT dokazuje, že reštaurácia Villa Rosa pestuje úspešné vzťahy s miestnymi dodávateľmi. Reštaurácia naďalej zostane verná svojim zásadám a je stále odhodlaná využívať suroviny z regiónu a dodržiavať princípy udržateľnej výroby potravín.

Ilustračné foto
Zdroj: Villa Rosa