Avšak najväčšiu skupinu, ktorá zahŕňa až 42 percent opýtaných, tvoria ľudia, ktorí si názor na autonómne autá ešte nevytvorili a formovať si ho budú až na základe budúcich informácií a skúseností.

Neistoty ohľadom bezpečnosti

Polarizovanejší pohľad majú Slováci na otázku bezpečnosti takýchto automobilov.

„Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky vďaka autonómnym vozidlám očakáva takmer polovica respondentov, avšak súčasne necelá polovica Slovákov sa obáva, že prinesú ohrozenie zdravia účastníkov premávky, ako aj vyššiu nehodovosť,“ hovorí Andrea Vlčeková, Business Unit Director pre oblasť Loyalty & CEM spoločnosti Ipsos.

Sledovanie aktivity vodiča počas jazdy samojazdiacim autom Zdroj: Continental

S tým, že nástup samoriadiacich áut by mohol ohroziť počet pracovných miest súhlasí 42 percent ľudí zapojených do prieskumu. Za najväčšie obmedzenie považujú Slováci cenu takýchto vozidiel, pretože až štyri pätiny očakávajú, že ich nástup prinesie zvýšenie počiatočných nákladov na kúpu vozidla.

Pozitívom aj komfort

Pokiaľ ide o pozitíva autonómnych vozidiel, zhruba 85 percent Slovákov súhlasí s tvrdením, že tieto vozidlá budú nápomocné najmä pre zdravotne znevýhodnených ľudí.

Tri štvrtiny od nich očakávajú jednoduchšie šoférovanie a vyše dve tretiny aj väčší komfort počas prepravy. Viac ako polovica opýtaných vidí potenciálny prínos samoriadiacich áut v oblasti zefektívnenia verejnej dopravy.

Autonómne Google auto Zdroj: Google

O kúpe autonómneho auta v horizonte najbližších piatich až desiatich rokov neuvažuje približne 55 percent opýtaných Slovákov. Ochotná rozmýšľať v tomto časovom rozmedzí o kúpe samoriadiaceho vozidla je tretina respondentov.

„To naznačuje, že medzi Slovákmi sa nachádza istá časť populácie, ktorá nevníma autonómne autá ako nedostupnú futuristickú technológiu, ale ako niečo, čo môže byť v pomerne krátkom časovom horizonte bežne dostupné v ich životoch,“ interpretuje A. Vlčeková.

Skeptickí Američania

Rovnaký prieskum zrealizovala agentúra Ipsos v novembri a decembri vlaňajška aj v Spojených štátoch, kde sa do neho zapojilo 1 002 respondentov.

Prieskum ukázal, že Američania sú oproti Slovákom k samoriadiacim vozidlám skeptickí, a to zrejme aj v súvislosti so smrteľnou nehodou autonómneho vozidla Tesla. Používaniu takýchto áut sa vyslovene teší len 22 percent opýtaných.

Štyri desatiny amerických respondentov očakávajú od samoriadiacich vozidiel zlepšenie bezpečnosti na cestách, ale rovnaký počet predpokladá, že nastane prvý opak.

Väčšina Američanov na takýchto autách najviac vyzdvihuje ich prínos v oblasti jednoduchšieho šoférovania, pohodlia a väčšieho zážitku z jazdy.