Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených áut na tisíc obyvateľov. V roku 2017 si prvenstvo udržalo počtom 189 vozidiel. O výsledkoch za minulý rok informoval v utorok na tlačovom brífingu Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR).

Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2017 aj registrácie nových osobných áut. V kumulatívnom porovnaní dosiahli registrácie za minulý rok 96 085 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 7 922.

„Tieto čísla sú naozaj stále veľmi dobré a výsledok nás teší. Tento rok však bude kritický z hľadiska udržateľnosti a konkurencieschopnosti kľúčového sektora našej ekonomiky. Pokiaľ neodstránime hlavné bariéry v automotive sektore, tieto výsledky sa nepodarí dlhodobo udržať a výkonnosť tohto odvetvia začne klesať,“ povedal prezident ZAP SR Juraj Sinay.

Kľúčovým problémom na rok 2018 podľa zväzu zostáva akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval mladých ľudí pre potreby trhu práce.

K výzvam na tento rok zväz taktiež zaraďuje zjednodušenie procedúry pri „dovoze“ pracovnej sily z tretích krajín, snahu o vytváranie efektívneho fungovania priemyslu na Slovensku, vytváranie podmienok pre spoluprácu medzi firmami automobilového priemyslu a výskumom, zmenu zákona o odpadoch – tak aby nepoškodzoval firmy automobilového priemyslu a rozvoj e-mobility.