Relatívne nízka spotreba paliva je spojená s princípom činnosti a najmä s procesom premeny motorovej nafty na energiu. Vďaka tomu sa motorová nafta spaľuje s vyššou účinnosťou, čo umožňuje autu získať až 50 % energie z jedného objemu vyhoreného paliva.

Všetko záleží od stavu DPF filtra. V dôsledku intenzívneho používania automobilu a používania nekvalitného paliva sa môže filter pevných častíc časom upchať a prestať vykonávať funkciu čistenia výfukových plynov od horenia. Spolu so zanesením filtra môže spotreba paliva stúpať a výkon motora a vozidla klesať. Nehovoriac o tom, že filter neschopný svoje činnosti produkuje do ovzdušia škodlivé látky, ktoré niečia nás aj naše životné prostredie.

V takom prípade je riešením problému demontovať, vymeniť alebo s pomocou kvalitných škrabákov NOGA repasovať filter pevných častíc, čo však predstavuje pre majiteľa ďalšie náklady a starosti s autom.

Občas preto stačí na obnovenie pôvodných vlastností filtra a výkonu dieselového motora aj regenerácia, o ktorej si v našom článku všetko dôležité povieme.

Prečo je DPF filter dôležitý?

Kvalita životného prostredia je pre bezproblémové fungovanie a zachovanie spoločnosti veľmi dôležitá. Aj preto sa snažia všetky štáty zaviesť do svojej politiky prvky environmentálneho manažérstva a podnietiť nielen v ľuďoch samotných, ale aj vo veľkých organizáciách ich plnohodnotný rozvoj, s čím im veľmi dobre pomáha aj schéma EMAS.

Treba si ale uvedomiť, že na znečistení nášho životného prostredia a postupnom znižovaní kvality života má najväčší podiel automobilový priemysel. Akýkoľvek druh dopravy, najmä však automobilová, má deštruktívny vplyv na biosféru a ľudské zdravie. Účinky jej dopadu sú najakútnejšie pociťované v mestách, kde je obzvlášť vysoká koncentrácia vozidiel.

Vďaka rýchlemu rastu motorových vozidiel sa zvyšuje odstraňovanie kyslíka z atmosférického vzduchu. To vedie k porušeniu zloženia atmosféry, a je dôvodom pre vznik stabilného hladovania kyslíkom. Vedeli ste napríklad, že jedno moderné auto spotrebuje asi 50 kilogramov kyslíka za hodinu. Auto tak spotrebuje 45-krát viac kyslíka ako jeho vodič.

Výfukové plyny z automobilov na tom nie sú o nič lepšie. Ich neustále hromadenie v atmosfére vedie k zmene jej zloženia, čo spôsobuje dlhodobé klimatické zmeny. Ani sadze a ďalšie iné škodlivé látky z výfukov nášmu prostrediu a telu veľmi neprospievajú.

Preto sú tu filtre, ktoré majú za cieľ nielen zvýšenie životnosti naftového motora, výkonu a zníženie spotreby paliva, ale aj eliminovanie emitovania škodlivých častíc do ovzdušia. Aj tento dokonalý filter sa však časom zanesie. Ako ho vyčistiť?

Regenerácia DPF filtra môže problém vyriešiť

Podľa nariadení a noriem sa dnešné naftové automobily vyrábajú s filtrom pevných častíc, ktoré sa ale vedia po čase zaniesť a upchať. Dôvod?

Ľudia žijúci vo veľkých mestách používajú svoje autá na cestu do práce, školy alebo obchodu. Na cestu, ktorá je plná áut a dopravných zápch. Treba si však uvedomiť, že tieto prevádzkové podmienky nie sú vždy ideálne a občas je nutné auto poriadne prehnať aj po diaľnici. Palubná elektronika človeka samozrejme starostí zbavuje aj sama a potrebný postup zvaný „regenerácia“ nastáva automaticky. Na regeneráciu sú ale potrebné aj určité podmienky. A neustále jazdy v režime „dopravná zápcha“ nimi rozhodne nie sú a vedú k podmienkam, keď je regenerácia nekvalitná alebo dokonca prerušená.

A pritom stačí tak málo, aby ste kvalitnou regeneráciou DPF filtra zanesenie a znehodnotenie filtra odstránili bez potreby jeho výmeny alebo opravy.

Princíp takejto regenerácie spočíva v tom, aby ste si našli aspoň štvrť hodinku na plynulú jazdu v stredných otáčkach a zaradeným vyšším prevodovým stupňom.

Samozrejme, treba tiež rozlišovať či ide o pasívnu alebo aktívnu regeneráciu. V každom prípade je to jeden z dobrých spôsobov, ako ušetriť na výmene filtra alebo jeho náročnejšej oprave. Tak to vyskúšajte a občas motor poradne zahrejte, aby sa sadze spálili a filter vyčistil sám.