Znižovanie počtu najazdených kilometrov je najväčším problémom, na ktorý môže naraziť ten, kto sa rozhodne kúpiť si jazdené auto. Podvodník manipuluje s počítadlom najazdených kilometrov (odometrom), aby predal auto za lepšiu cenu. Sú odhady, že na Slovensku je viac ako milión vozidiel so stočenými kilometrami. Zabrániť takýmto praktikám má od 1. marca novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (č. 725/2004 Z. z). Zmeny pripravili poslanci Smeru-SD Anton Martvoň a Otto Brixi.

Novela zákona zakazuje právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom uvádzať na trh, sprístupňovať alebo ponúkať na trhu motorové vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii s počítadlom prejdenej vzdialenosti. Novela sa teda týka všetkých firiem a podnikateľov. V prípade porušenia zákona im budú hroziť niekoľkotisícové pokuty až odobratie živnostenského oprávnenia.

Slovenská obchodná inšpekcia v prípade, že autobazár bude takéto autá predávať, môže uložiť pokutu od 3-tisíc do 50-tisíc eur. Pri opakovanom zistení to bude až do dvojnásobok.

Novelou sa tiež zmenil zákon o reklame. Ten zakazuje prezentáciu informácií, výrobkov, technických prostriedkov alebo ponúkanie služieb upravujúcich odometre. Autá s upraveným odometrom sa teda od 1. marca nebudú môcť objaviť nielen v autobazároch, ale ani na inzertných serveroch, v inzertných časopisoch alebo v iných druhoch inzercie, ktoré prevádzkujú firmy a živnostníci.

Stop manipulácii?

Za zadováženie technických prostriedkov alebo softvéru či ponúkanie služby na manipuláciu s odometrom bude môcť Slovenská obchodná inšpekcia dať od marca, kedy zákon začína platiť, pokutu od 5-tisíc eur do 50-tisíc eur. A to až do dvoch rokov odo dňa, keď sa Slovenská obchodná inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov.

Obchodovanie s autami, pri ktorých sa manipulovalo s prejdenými kilometrami, sa pravdepodobne presunie medzi súkromné osoby, teda mimo kontroly SOI a ďalších inštitúcií. Ako súkromné osoby zrejme budú vystupovať aj nečestní predajcovia a individuálni dovozcovia, budú však úplne nepostihnuteľní. Upozornil na to predseda Správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej. 

Spoločnosť Cebia, ktorá sa zaoberá preverovaním pôvodu a histórie jazdených vozidiel tvrdí, že novela okrem iného znamená v praxi veľmi sťaženú predajnosť zhruba 1,2 milióna jazdených vozidiel s manipulovanými kilometrami na Slovensku. Bazáre, ktoré majú predaj takýchto áut novým zákonom zakázaný pod vysokými sankciami, ich prestanú vykupovať. Ľuďom tak zostanú doma ťažko predajné vozidlá. Cebia odhaduje, že predaj takýchto áut sa preto presunie medzi fyzické osoby - nepodnikateľov.

Situácia v autobazároch

Má spotrebiteľ záruku, že v autobazáre po 1. marci nekúpi auto s manipulovanými kilometrami? Petr Plevač, spoločník a právny zástupca autobazáru Darex tvrdí, že „Darex je jedným z mála autobazárov, ktorý už dlho bojuje proti stáčaniu kilometrov.“

Pôvod vozidiel, a teda aj počet kilometrov, im preveruje spoločnosť Cebia. „Autá, ktoré vykupujeme, preverujeme v medzinárodnom systéme AUTOTRACER. Samozrejme, využívame aj slovenské systémy ako SEKA a KO (Kontrola originality),“ vysvetlil spôsob kontroly vykupovaných áut P. Plevač.

Generálna riaditeľka autobazáru AAA Auto Karolína Topolová tvrdí, že aj ich autá prechádzajú databázovou, diagnostickou a fyzickou kontrolou.

„Pri databázovej sa snažíme využiť všetky možné zdroje historických záznamov o stave najazdených kilometrov vozidla. Okrem dostupných databáz špecializovaných spoločností komunikujeme aj s dílermi a autorizovanými servismi. Stav najazdených kilometrov porovnávame aj so záznamami v inzercii doma a v zahraničí. Využívame rovnako našu vlastnú databázu už v minulosti posudzovaných či vykúpených a predaných vozidiel.“

Kontrola na diagnostike môže podľa nej odhaliť údaje, ktoré podvodníci nedokážu alebo zabudli vymazať, a ktoré stočenie auta odhalí. Pri fyzickej kontrole autobazár zisťuje, či počet najazdených kilometrov na odometri zodpovedá stavu opotrebenia vozidla.

Podľa K. Topolovej je veľmi ťažké vylúčiť na sto percent stočenie jazdeného auta.

„Vždy sa môže dodatočne objaviť údaj, ktorý nebol v čase kontroly vozidla pred predajom k dispozícii, alebo nebol známy. Pokiaľ sme predali auto, u ktorého sme sa o stočení odometra dozvedeli až po predaji, vždy sme sa dohodli so zákazníkom na riešení, s ktorým súhlasil. Mohlo ísť o zľavu, finančnú kompenzáciu alebo výmenu auta za iné,“ reagovala P. Topolová na našu otázku, či a ako v minulosti riešili prípady predaja áut so stočenými kilometrami.

Všetky autá pri výkupe preveruje aj Darex. Nie všetky vozidlá však majú podľa P. Plevača komplexnú servisnú históriu, na základe ktorej je možné osvedčiť, či vozidlo má originálny stav odometra.

„Najmä u starších vozidiel býva história vozidla neúplná. Zákazníkov o zistených skutočnostiach pravdivo informujeme. Bohužiaľ, v súčasnej dobe neexistuje žiadny informačný systém, ktorý by obsahoval spoľahlivé údaje o všetkých vozidlách. Uvidíme, čo prinesie systém, s ktorým ráta novela zákona a či vôbec taký systém v dohľadnej dobe bude funkčný.“ 

Stočené kilometre majú zaznamenávať do informačného systému Stanice technickej kontroly (STK). Ak manipuláciu s kilometrami zistí STK, polícia či stanice kontroly originality, budú to musieť nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak to neurobia, hrozí im pokuta 300 eur.

Novela tiež počíta s tým, že vznikne národný register údajov z počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (systém MileageSK). V ňom sa majú zaznamenávať údaje napríklad z technickej kontroly, z emisnej kontroly, z kontroly originality, prípadne aj z iných zdrojov, ktorými sú autorizované servisy, nezávislé opravovne. Ten by mal odhaliť manipulácie odometrov na dovážaných ojazdených vozidlách pri kontrole originality vozidiel ešte pred ich opätovnou registráciou na Slovensku. Tento systém však ešte u nás nefunguje.

Darex tvrdí, že novela zákona na ich praxi pri preverovaní áut toho veľa nezmení. Pri výkupe každého vozidla autobazár podpisuje s bývalým majiteľom kúpnu zmluvu, ktorá obsahuje údaj o stave tachometra, s ktorým vozidlo vykupujú.  

„Ako prvý autobazár v SR sme získali certifikát TÜV NORD CERT, ktorý certifikoval aj náš výkup. Nám by teda novela mala naopak pomáhať. Na trhu je však veľa podvodníkov, ktorí predávajú autá so stočenými kilometrami a my na nich doplácame. Ťažko sa konkuruje nesolídnemu predajcovi, ktorý upraví stav počítadla aj o viac ako stotisíc kilometrov. My si takéto veci nemôžeme dovoliť.“

K. Topolová z autobazáru AAA Auto  zdôraznila, že novela zákona sa netýka len autobazárov, ale všetkých právnických osôb bez výnimky a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré nesmú predávať, ponúkať ani uvádzať na trh Slovenskej republiky vozidlá s manipulovanými kilometrami.

„Preto sa podľa nás nesmú takéto autá objavovať napríklad ani na inzertných serveroch prevádzkovaných právnickými osobami a pozor si musia dať aj všetky spoločnosti a živnostníci, ktorí budú od dátumu účinnosti zákona predávať svoje služobné vozidlá. Novela teda nesťaží predaj vozidiel našej spoločnosti, ale hlavne tým firmám a podnikateľom, ktorí nemajú technické prostriedky a skúsenosti na to, aby manipuláciu s tachometrom odhalili.“

Ako môžete odhaliť manipuláciu s najazdenými kilometrami?

  • staršie auto si môžete preveriť podľa kódu VIN v databáze spoločnosti Cebia (napríklad na www.zkontrolujsiauto.cz). Treba si všimnúť najmä podozrivé výkyvy v stave priemerne najazdených kilometrov v celej histórii vozidla,
  • stav kilometrov si môžete bezplatne preveriť aj na webe poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel www.ko.sk, technickej kontroly www.testek.sk či emisnej kontroly www.seka.sk.