Trinásť rokov starú technológiu mikrovlnného mýtneho systému nahradí v Českej republike od 1. decembra 2019 nový mýtny systém na báze satelitného sledovania vozidiel. Systém dodáva česká spoločnosť CzechToll zo skupiny PPF a spoločnosť SkyToll, ktorá dnes prevádzkuje mýtny systém i na Slovensku.

Pre dopravcov prináša generačná výmena mýtneho systému povinnosť registrovať sa u nového prevádzkovateľa a nainštalovať si vo vozidlách novú palubnú jednotku.

Nová registrácia do mýtneho systému v ČR

Povinnosť registrácie do nového systému si môžu dopravcovia najjednoduchšie splniť online cez Zákaznícku samoobsluhu na stránke www.mytocz.eu. Palubná jednotka (alebo viac jednotiek) bude slovenským dopravcom pri registrácii a úhrade kaucie do 30. novembra doručená bezplatne poštou až do kancelárie.

Registrovať sa dopravcovia môžu tiež na viac ako 200 obchodných miestach v Českej republike. Sieť obchodných a kontaktných miest sa z veľkej časti prekrýva s tou, ktorá funguje dnes v rámci mikrovlnného mýtneho systému. Zachovaná zostáva aj distribúcia palubných jednotiek prostredníctvom 15 regionálnych pobočiek Hospodárskej komory ČR.

Čo je potrebné k registrácii

Registrácia vozidiel je pomerne jednoduchá. Pre vyplnenie potrebných základných údajov nahrá dopravca technický  preukaz vozidla alebo osvedčenie o registrácii vozidla  (v prípade registrácie na obchodnom mieste predloží doklady obsluhe k naskenovaniu). Po uskutočnení registrácie je nevyhnutné dôkladne skontrolovať všetky údaje.

V režime predplateného mýtneho nezaberie registrácia jedného vozidla na obchodnom mieste viac ako päť minút, v prípade troch vozidiel trvá celá registrácia  desať minút.

Kompletné informácie o novom mýtnom systéme v Českej republike získajú dopravcovia na internetovej stránke www.mytocz.eu alebo na zákazníckej linke +420 243 243 243, ktorá je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.