Rozhodnutie o nákupe nového osobného auta je vážna vec. Pre väčšinu populácie na Slovensku znamená investíciu, ktorá zásadným spôsobom prehovorí do rozpočtu domácnosti. Preto ho neradno brať na ľahkú váhu.

Rada tým, čo radu potrebujú

Medzi nami motoristami sme takí, čo sa nám autá stali koníčkom. Vyznáme sa v nich rozumieme im a keď sa rozhodneme, že nastal čas vymaniť staré za nové, radu nepotrebujeme. Máme dávno vysnívanú jasnú predstavu.

 Ďalšie riadky patria nám ostatným. Delíme sa zhruba na dve kasty. V prvej sme tí, ktorí sa ťažko rozhodujeme už pri nákupe kutáča. O to skôr sa dostávame do  rozpakov, ak ide o investíciu, akou je nové auto. Každú radu privítame, rady aj sami intenzívne vyhľadávame.

V druhej kaste figurujeme zas my – skôr občania ako motoristi. O autá sa zaujímame, len keď auto kupujeme. A potom ho ďalšie 4-5, či desať rokov užívame podobne ako umývačku riadu. Bez hlbšieho záujmu o ňu, a tým menej o konkurenčné modely. Preto takmer vždy začíname od piky a každá relevantná informácia má pre nás v danom momente cenu zlata.

Hierarchia je základ

Skôr ako navštívite stránky automobilových importérov a predajcov, začnete študovať parametre modelov a cenové ponuky, nezaškodí trochu teoretickej prípravy. Aby ste na konci surfovania nemali v hlave väčší chaos ako na jeho počiatku.

Možno viete, možno neviete, že existuje hierarchia (kategorizácia) modelov osobných automobilov. Autorstvo patrí Združeniu automobilového priemyslu. Pri jej zostavovaní vychádzalo čiastočne z tradície, tiež vzoru Európskej únie, ale aj špecifík tunajšieho trhu. Významnú rolu zohrávajú odporúčania samotných výrobcov automobilov, ktorí občas volia na jednotlivých trhoch diferencovanú marketingovú politiku. S tabuľkou sa síce dá polemizovať, ako sa dá polemizovať s tou, ktorú zostavuje EÚ, Veľká Británia, či USA. Nás však interesuje práve tá slovenská, lebo obsahuje tu ponúkané modely.

V tabuľke sú rozdelené do deviatich tried (trhových segmentov): A – mini, B – malé automobily, C – nižšia stredná trieda, CD – stredná trieda, D – vyššia stredná trieda, E – luxusné automobily, F – športové automobily, G – terénne automobily a H – MPV. Trieda G sa ďalej delí podľa charakteru na podskupiny G1 – SUV a G2 – terénne automobily. Trieda MPV je ešte diferencovanejšia. Z hľadiska veľkosti obsahuje – H1 malé, H2 – nižšiu strednú triedu, H3 – strednú triedu a H4 – veľké. V jednotlivých triedach figurujú modely, ktoré sú navzájom porovnateľné z hľadiska veľkosti (určujúca je najmä veľkosť rázvoru), charakteru, určenia, úrovne výbavy a zákonite aj ceny.

Konkurencia v segmentoch aj na rozhraní 

Ak máte ako tak ucelenú predstavu, aké auto si mienite zadovážiť, alebo dokonca nezáväzne vyhliadnutý konkrétny model, stačí nazrieť do priloženej tabuľky a získate prehľad o ďalších – konkurenčných modeloch, ktoré tiež prichádzajú do úvahy. Keď potom listujete v cenníkoch, zisťujete, že segmenty sa na svojich hraniciach navzájom prelínajú. Najmä úrovňou výbavy a tým aj cenami. Cenový vejár pri jednotlivých modeloch je totiž široký a pri iných ešte širší. Potom je celkom pravdepodobné, že narazíte na dilemu, ktorá sa stavia do cesty kúpychtivým zákazníkom už od praveku motorizmu. Mám sa rozhodnúť pre plne vybavené auto nižšej triedy, alebo vyššiu triedu so základnou výbavou?

O tom si už povieme v ďalšom pokračovaní.