Názov tejto výstavy je SNÍVAJ!? Viac už jej kurátorka a riaidteľka Art Fondu, Stredoeurópskeho fondu súčasného umenia, Kristína Zaťko Jarošová: „Výstava SNÍVAJ!? prezentuje kľúčových slovenských výtvarníkov, ktorí nastupovali na umeleckú scénu od šesťdesiatych rokov 20. storočia, až po „ponovembrovú“ generáciu deväťdesiatych rokov. Výber diel zo zbierky ART FOND mapuje umelecké úniky predstaviteľov alternatívnej a neoficiálnej výtvarnej scény do vlastného rámca sveta, v ktorom nachádzali aj počas normalizačných procesov bývalého socialistického Československa živnú pôdu a priestor na slobodné snívanie a rozjímanie., Autentickosť a najmä relevantnosť je zachovaná v dielach súčasných umelcov, vyberaných do dialogického konceptu zbierky.“

Ťažisko výstavy je postavané na dielach, ktoré zrkadlia uvoľnenie spoločensk

ej a politickej situácie v období Pražskej jari (1968) bývalého socialistického Československa. Umelecká scéna si v tých na chvíľu „oslobodených“ časoch dokázala vybojovať avantgardné sebavedomie a dodnes neprekonateľnú autentickosť. Vlastnosti, ktoré zásadne poznamenali umenie alternatívnej – neoficiálnej scény sa neskôr prejavili aj v prevažne neokonceptuálnej tvorbe mladšej generácie výtvarníkov. Vizionárska odvaha a radikálne umelecké prejavy neboli zastavené ani nasledujúcou normalizáciou a vylúčením mnohých výtvarníkov z oficiálneho výtvarného diania. Aj napriek tomu, že sa ich nekonformné prístupy často stretávali s cenzúrou, systematickým zastrašovaním, či nepochopením, nerezignovali a aktívne tvorili v obmedzených možnostiach paralelnej kultúry.

Vďaka schopnosti vytvoriť si svoj vlastný rámec sveta; vnútorný exil; našli živnú pôdu a priestor na snívanie a slobodné rozjímanie. Výstava SNÍVAJ !? sa snaží sledovať cestu umeleckých únikov, ako aj túžobnej viery, že civilizácia postavená na ideáloch humanizmu nie je iba utopickým snom. Prostredníctvom silného metaforického, ale aj kritického myslenia však snívanie nezostáva na úrovni romatického rojčenia, ale polemicky reflektuje vtedajšiu spoločenskú, politickú a kultúrnu situáciu. Samotný názov výstavy je inšpirovaný listom umelca a teoretika Roberta Cypricha z roku 1979, v ktorom píše českému umelcovi Petrovi Štemberovi: „Každý z nás balzacovsky povedané chcel chvíľu zmeniť tento svet. Ja žiaľ ho už meniť nemám chuť. Chcem už len pomáhať ľuďom snívať. Áno, som profesionál na ľudské sny. Obuvník ľudí obúva, holič ľudí strihá, no a ja sa im snažím pomôcť snívať. Veď čo sa i dnes ľuďom dá dať?....Rozliať ružovú farbu a pozlátiť nebo!“ Dnes po niekoľkých desiatkach rokov, tvorba „jeho“ generácie umelcov, zdieľajúci spoločný pocit outsiderov voči vtedajšej výtvarnej scéne a spoločnosti vôbec, patrí ku kľúčovým kapitolám našich dejín umenia a zanecháva významnú stopu aj na medzinárodnej výtvarnej scéne.

Výstavu SNÍVAJ!? si v Mirbachovom paláci môžete pozrieť do 29. novembra.

Organizátori: Galéria mesta Bratislavy, ART FOND

Partnerom výstavy je 365.bank

Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Juraj Bartusz, Mária Bartuszová, Milan Dobeš, Stano Filko, Milan Grygar, Jozef Jankovič, Igor Kalný, Michal Kern, Július Koller, Otis Laubert, Denisa Lehocká, Juraj Meliš, Alex Mlynárčik, Ilona Németh, Roman Ondak, Rudolf Sikora, Dezider Tóth / Monogramista T.D, Jana Želibská