Ľuďom, ktorí sa zaujímajú o víno, ale nemajú o ňom rozsiahle vedomosti, je určená lekcia Školy vína s názvom Ako degustovať víno. Záujemcov má príjemným a populárnym spôsobom uviesť do sveta tohto ušľachtilého moku. Kurz vedie lektorka Edita Ďurčová a bude 26. októbra vo Vinotéke u sv. Urbana. E. Ďurčová vyštudovala Chemicko-technologickej fakulty SVŠT v Bratislave v odbore kvasná chémia a bioinžinierstvo, absolvovala odbornú stáž na katedre technickej mikrobiológie a biochémie University of Cardiff vo Walese, pravidelne sedí v degustačných komisiách na súťažiach vín na Slovensku i v zahraničí. Je členkou Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu a tiež autorkou vinárskeho slovníka.

V programe kurzu je nácvik degustácie vína, ako posudzovať jeho senzorické vlastnosti, nácvik senzorických schopností, najdôležitejšie odborné výrazy používané pri popise senzorických vlastností vína a tiež degustácia 12-tich vín. Organizuje spoločnosť Wine Wave.