Cezhraničná spolupráca miest je jedna z možností, ako nadviazať kontakty či vymeniť si skúsenosti, ale najmä zrealizovať nové spoločné projekty na úžitok oboch strán. Takýmto príkladom je spolupráca bratislavskej mestskej časti Rača a rakúskej obce Gols.

Rača sa prezentovala najmä svojou slávnou Račianskou frankovkou. Vhodné aj na cisársky stôl

Vinohradnícka tradícia Rače, ktorá onedlho oslávi 760. výročie svojho vzniku, má viac ako tisíc rokov. V súčasnosti sa najmä na stráňach Malých Karpát za ňou nachádza zhruba 300 hektárov rodiacich vinohradov. Aktívne pracuje Račiansky vinohradnícky spolok a obec je aj východiskovou obcou Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá je založená na vinárskych tradíciách, propagácii malokarpatského regiónu a dobrého vína.

V histórii račianskeho vinohradníctva možno nájsť veľa zaujímavostí. Najstaršia písomná zmienka o pestovaní viniča je z roku 1237. Cisárovná Mária Terézia dekrétom z roku 1767 uznala račianske červené víno, teraz známe ako Račianska frankovka, za vhodné na cisársky stôl.

Bolo preto logické, že pri nadväzovaní cezhraničnej spolupráce hľadali predstavitelia Rače kontakty s okolitými obcami s podobným zameraním. Zaujala ich ponuka z prezidentskej kancelárie na spoluprácu s rakúskou obcou Gols, ktorá leží v spolkovej krajine Burgenland, len tridsať kilometrov od slovenských hraníc. Hoci s 3 500 obyvateľmi patrí iba k priemerným rakúskym obciam, v produkcii sa zaraďuje medzi prvú desiatku v Rakúsku.

Partnerstvo Rače a Golsu sa začalo v roku 2001. Najskôr bolo založené na kultúrnej a športovej spolupráci, ale tohto roku by sa malo rozšíriť aj na hospodársku.

Pridáva sa aj Maďarsko

Prvou významnejšou spoločnou akciou bolo pozvanie Račanov na medzinárodný veľtrh Pannonia do Golsu v auguste minulého roka. Predstavili tam svoje najlepšie vína i preslávené čipky a račiansku dychovku. V septembri zase Račania pozvali Golsanov na vinobranie do Rače.

Zástupcovia Rače a Golsu na Letných slávnostiach v Golse v auguste 2002. Podľa račianskeho starostu Pavla Bielika sú tieto stretnutia užitočné nielen preto, lebo vytvárajú priateľské i podnikateľské kontakty, ale aj umožňujú pripravovať spoločné projekty. Zaujímavé sú aj výmeny skúseností z práce samospráv. Pravda, možnosti oboch obcí sú neporovnateľné.

Kým samospráva v Golse disponuje účelovo viazanými financiami zhruba sedem miliónov eur (takmer 293 mil. Sk), Rača so šesťnásobkom obyvateľov má k dispozícii o dve tretiny menej. Zaujímavé sú aj iné zistenia: kým v Golse má samospráva v zamestnaneckom pomere 15 až 17 ľudí, v Rači je ich zhruba sto. Z nich síce 28 pracuje v stredisku údržby, ale Gols si tieto práce objednáva od cudzích firiem.

Starosta porovnáva aj kultúrne aktivity. Zaujali ho Letné slávnosti v Golse s dlhoročnou tradíciou. Sú postavené na komerčnejšej báze, ako sme zvyknutí na Slovensku.

Kým však pri organizovaní vinobrania v Rači starostovi často vyčítajú prítomnosť predajcov textilu, porcelánu a iných komodít nesúvisiacich s touto udalosťou, v Golse sa prezentovali navyše díleri áut či nábytku. Hoci aj tam mala zábava ľudový charakter, tradícia je podľa P. Bielika viac zastúpená na račianskych oberačkových slávnostiach.

Partnerstvo Rače a Golsu bude pokračovať aj v tomto roku. Podľa oboch starostov Pavla Bielika a Matthiasa Achsa sa zamerajú najmä na budovanie vinárskeho regiónu na pomedzí Slovenska, Maďarska a Rakúska, ktorý by mal svojou produkciou konkurovať svetovým vínam.

Vytvorením spoločnej kancelárie troch štátov a miest, teda slovenskej Rače, rakúskeho Golsu a maďarského Mosonmagyaróváru sa má prostredníctvom členstva Rakúska v EÚ umožniť čerpanie prostriedkov z európskych fondov na prihraničnú spoluprácu. Cieľom je tiež napojiť Malokarpatskú vínnu cestu na rakúske a následne európske vínne cesty. To isté sa týka napojenia slovenských cyklistických trás na maďarské a rakúske.

Obe obce spája pestovanie hrozna. Dva hektáre uprostred Prahy

Vlani nadviazali Račania partnerské vzťahy aj s mestskou časťou Praha-Vinohrady. Ako pripomenul jej starosta Michal Basch, napriek názvu vlastní táto pražská štvrť len zvyšok – dva hektáre vinohradov, ktoré sú kultúrnou pamiatkou. Ďalšou raritou je, že na prvej prezentácii na verejnej ochutnávke vín v Rači získali Pražania za vína z tohto malého kúska zeme zlatú medailu.

Obidvaja starostovia sa chcú v najbližšom období učiť jeden od druhého a odovzdávať si skúsenosti v oblasti územného plánovania, správy škôl, rozvoja cestovného ruchu či spolupráce vo vzťahu k Európskej únii.

Týka sa to aj riešenia voľného pohybu pracovných síl či zapojenia sa do grantových a vzdelávacích programov. V oblasti vinárstva si odborníci z obidvoch mestských častí našli spoločnú tému – ako ochrániť existujúce vinohrady tak, aby z nich nezostali len zvyšky v podobe kultúrnej pamiatky.

A Rači to takisto naozaj hrozí. Napriek tomu, že samospráva nesúhlasí so záberom poľnohospodárskej pôdy, nový územný plán na rok 2003 im navrhuje vzdať sa ďalších hektárov úrodnej pôdy, a to napriek tomu, že z doteraz vyčleneného územia sa nezrealizovalo ani päť percent.

Autorka je spolupracovníčka TRENDU.

Foto – Anna Mojžišová