Pre mnohých z nás je ešte priskoro bilancovať pomaly končiaci rok, ale aký bol rok vinársky, vieme s istotou povedať už teraz: je jeden z najlepších i najhorších zároveň. Všetko závisí od uhlu pohľadu.

Ak by ste si predstavili, že ste vinohradník, chytali by ste sa za hlavu a nariekali nad slabou úrodou. Ak by ste sa však ocitli v koži vinára - producenta, tešili by ste sa z vynikajúceho ročníka a z kvality, aká tu už dlho nebola.

Čo je na vine tomuto paradoxu? Vďaka prírode úroda hrozna bola menšia, pretože zimu a silné mrazy v poriadku prežili len najsilnejšie štepy, a tým i hektárové výnosy boli menšie o 30 až 50 percent.

Prirodzená selekcia

Vinohradníci a vinohradnícke družstvá naozaj nemajú prečo plesať. Avšak kvalita nijako neutrpela. Práve naopak, prirodzenou selekciou prešli len tie najlepšie rastliny, čo dáva výborný základ na celkom špeciálny ročník.

Studenšia zima teda spôsobila to, čo je v zahraniční bežnou praxou na dosiahnutie vyššej kvality i u priemerného ročníka. Strapce na koreňoch viniča sa prerieďujú, všetky živiny a látky potrebné na rast sa sústreďujú do menšieho objemu hrozna.

Práve to sa na Slovensku tento rok stalo prirodzenou cestou. Vinári a výrobcovia vín sa už teraz tešia.

"Hodnoty cukornatosti 21 až 22 stupňov normalizovaného muštomeru neboli žiadnou zriedkavosťou a okrem kabinetných vín a neskorých zberov sa určite môžeme tešiť aj na vína v kategóriách bobuľový výber i výber z hrozna. Osobne hodnotím tento ročník veľmi vysoko a predpovedám mu skvelú budúcnosť," hovorí Vladimír Mrva z firmy Víno Mrva & Stanko, s.r.o., Trnava, ktorá je okrem iného dodávateľom vín pre Úrad vlády SR.

Na výnimočnosti ročníka 2002 sa zhodujú ostatní predstavitelia slovenskej vinárskej obce - zástupcovia renomovaných vinárskych firiem.

Stredná Európa jasá, Taliani plačú

Tento rok sa určite nezmazateľne zapíše medzi veľké ročníky, najmä čo sa týka bielych vín a kvalita červených bude len o vlások zaostávať za skvelým červeným ročníkom 2000. Vďaka vysokému obsahu extraktívnych látok a optimálnemu pomeru kyseliniek a alkoholu bude ročník 2002 vyslovene predurčený na archiváciu.

Podobná situácia je i v susednom Rakúsku, Česku či Nemecku. Avšak nie všetci vinári v Európe sa môžu tešiť na taký skvelý rok. Napríklad Taliani očakávajú najhoršiu úrodu od roku 1985. Silné a dlhotrvajúce dažde s krupobitím im nielenže znehodnotili úrodu roku 2002, ale vážne ohrozili aj ročník 2003.

Toto sa na Slovensku našťastie nestalo, my sa už teraz môžeme tešiť na výnimočné vínka. Špeciálne odporúčam do pozornosti odrody Chardonnay, Sauvignon a z červených vín sa veľmi pekne rysuje Cabernet Sauvignon.

Minimum z vinohradníckeho zákona

Od 1.januára 1997 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 332/1996 o vinohradníctve a vinárstve. Je to záväzný predpis, podľa ktorého sa musí riadiť každý vinohradník, vinár a aj celé odvetvie - vinohradníctvo.

Pre dorábateľov hrozna a vína je najdôležitejšia tretia časť zákona pojednávajúca o vinárstve. Podľa tohto zákona sa ruší bývalé triedenie odrôd na triedy 1.A, 1.B a 2. triedu.

Jediným určujúcim kritériom na zhodnotenie kvality hrozna je jeho cukornatosť. Najnižšou hranicou je 13°NM (13 kg cukru na 100 litrov muštu). Mušt s nižšou cukornatosťou sa nemôže použiť na výrobu vína, ale iba na priemyselné účely.

Víno vyrobené z muštu s minimálnou cukornatosťou sa nazýva stolové, pričom prídavok cukru pri docukrovaní nesmie presiahnuť 4,25 kg na 100 litrov. Stolové víno sa nesmie na etikete označiť názvom odrody, vinohradníckej oblasti, rajónu alebo obce.

Druhou kategóriou sú akostné vína vyrobené z hrozna s cukornatosťou nad 16°NM. Akostné vína môžu byť trojakého druhu: odrodové, značkové a najvyššiu kategóriu vín tvoria výberové vína s prívlastkom.

Zákon pozná šesť možných prívlastkov vín: 

kabinetné (s cukornatosťou najmenej 19°NM)
neskorý zber (vyrobené z hrozna v plnej zrelosti zberaného po období hlavného zberu s cukornatosťou najmenej 21°NM)
výber z hrozna (zodpovedá neskorému zberu s cukornatosťou najmenej 22°NM, pričom sa získa zo starostlivo vybraného hrozna s odstránenými nevyzretými a chybnými bobuľkami)
bobuľový výber (vyrobené z výberu prezretého hrozna s cukornatosťou najmenej 25°NM)
hrozienkový výber (vyrobené z prezretých a zhrozienkovatených bobúľ hrozna - cibéb - s cukornatosťou najmenej 29°NM)
ľadový výber (vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané až pri poklese teplôt pod -3°C, pričom cukornatosť musí byť najmenej 27°NM).

Autor spravuje stránky www.pavuk-vino.sk (portál venovaný vínu) a www.wineshop.sk (online obchod s vínom)