Premeniť v súčasnosti nevyužité železničné trate na cyklotrasy a dať zároveň druhú šancu odpadom, životnému prostrediu i životnému štýlu, to je hlavnou myšlienkou projektu Train panel. Stojí za ním súkromný sektor a Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Pilotný projekt by mohol byť predstavený do konca roka.

Trvalá udržateľnosť

„Je to takzvaná trvalá udržateľnosť v súčasnosti nevyužívaných železničných tratí. Je to tiež druhá šanca pre odpady, životný štýl obyvateľov i životné prostredie,“ uviedol na piatkovej prezentácii Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU.

Na Slovensku je v súčasnosti veľký dopyt po cyklotrasách, ich budovanie je však časovo aj finančne náročné a v niektorých prípadoch má značný vplyv na životné prostredie. Zároveň sa tu nachádza viac ako 100 nevyužívaných železničných tratí, ktoré by sa dali premeniť na cyklotrasy bez negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Základom filozofie stavby je prekrytie jestvujúcich koľajníc panelmi vyrobenými z recyklovaného odpadu, či už plastov, gumy či dreveného odpadu. Panely by mal na trať ukladať robot pripevnený na železničný vagón, spájať spojkami ich budú dvaja ľudia. Denne by sa takto dali podľa odhadu vytvoriť dva kilometre cyklotrasy.

Ekologické a odolné

Panely budú nielen ekologické, ale aj dosť ťažké na prípadné odcudzenie, zároveň budú pripevnené o trať. Kompozit by mal byť zároveň odolný voči akémukoľvek degradovaniu, chránený by mal byť aj voči ÚV žiareniu i proti hlodavcom. Počíta sa taktiež s budovaním prístreškov či tunelov na prechod pre zvieratá. Cyklotrasy sa dajú tiež jednoducho demontovať.

Nápad víta aj rezort dopravy. „Projekt v sebe snúbi ekologickosť, udržateľnosť a využitie nevyužitého,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť. Ubezpečil, že financií je dosť, či už v pláne obnovy, alebo prostredníctvom operačného programu Slovensko.

Pripomenul tiež, že pripravený je zákon o dráhach, ktorý umožní prenajať takéto trate samosprávam či súkromným subjektom.

1000 kilometrov nevyužitých tratí

Podľa odhadov je na Slovensku v súčasnosti okolo 100 kilometrov nevyužitých železničných tratí. Reálny počet by mal odhaliť spracovávaný plán dopravnej obslužnosti, ktorý určí, ktoré trate sa budú využívať a ktoré zostanú nevyužité.

„Nechceme ich však odstaviť a vytrhať koľajnice, pretože ich možno v budúcnosti využijeme,“ poznamenal Kmeť. O konkrétnych miestach na vybudovanie takýchto cyklotrás sa ešte rokuje, spomína sa však napríklad Láb na Záhorí.