Výsledky vyhlasujú vždy na galavečere Slovenské víno. Ten sa tento rok konal v Šimák Zámok Pezinok. Na druhom mieste skončila firma Ostrožovič a na treťom Villa Víno Rača.

Vinohradníci a vinári dostávajú body za množstvo kategórií, v ktorých sú posudzovaní – napr. výsadba vlastných vinohradov, investície do technológií, propagácia a marketing slovenského vína, úspechy na domácich a medzinárodných súťažiach vín.

Okrem týchto ocenení odovzdali na galavečere ocenenia aj Vinárskym osobnostiam roka. Tými sa stali Ing. Beáta Hrušková, za jej prínos v zavádzaní a dodržiavaní kvality výroby, v oblasti zavádzania laboratórií do vinárskych podnikov, ich významu pre potreby kvalitného vína a tiež ako uviedli organizátori, „za ľudskosť a ochotu pomáhať pri riešení problémov“.

Slovenské víno - ocenené osobnosti roku 2019 Zdroj: ZVV

Druhou osobnosťou sa stal Ing. Miloš Śevčík za prínos v oblasti výroby tichého a šumivého vína v podmienkach SR a za vzdelávanie a zaúčanie mladých ľudí do sektorových problémov. Do tretice bol ocenený JUDr. Igor Mancel za celoživotný prínos v sektore vinohradníctva a vinárstva a za „neúnavnú prácu ako dlhoročný predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska, za budovanie jeho postavenia a uznávania stavovských organizácií vládnymi inštitúciami a úradníkmi,“.

Na galavečere prevzali ocenenia aj vinári, ktorých vína sú v tohtoročnom Národnom salóne vín, spolu ich je 32. Stovku vín, ktoré sa do expozície dostali, možno ochutnať v Apponyiho paláci v Múzeu vinohradníctva v Bratislave.