Veľa nových výrobkov a služieb v súčasnosti používa popis ako inteligentná či smart, aký to má význam pri lavičke? V čom spočíva jej inteligentné tajomstvo?

Máte pravdu,  inteligentná solárna lavička má nielen  nadčasový dizajn, ale  skrýva viac  užitočných funkcií. Dodáva život akémukoľvek  miestu. Je odolná proti poveternostným vplyvom a vandalizmu. A tým, že je v zimnom období vyhrievaná, je využiteľná  počas celého roka.

Zdroj: GF Concept

Áno, vyzerá veľmi nadčasovo. V čom však spočíva jej inteligencia? Človek si zvykne spájať to slovo skôr s elektrotechnickými výrobkami a technologickými zariadeniami ako inteligentné auto alebo inteligentný dom, nie?

V dnešnej  dobe, keď sa veľký dôraz kladie na ochranu životného prostredia a jeho zlepšenie pre ďalší život na Zemi, sme radi, že smart  inteligentná lavička využíva aj solárnu energiu, ktorá dobíja batérie s kapacitou 72Ah, umiestnené v lavičke. Keď sa lepšie na nej usadíte zistíte, že si na nej nabijete nielen telefón, ale  aj iné zariadenia či už prostredníctvom USB alebo bezdotykovo. A dokonca poskytuje voľné Wi-fi pripojenie v okruhu 20 m. V tomto spočíva jej výnimočnosť. Veď kto z nás nemusel riešiť vybitý telefón či tablet, alebo hľadať miesto s voľnou wifi. Inteligentná lavička poskytuje tieto služby ľuďom zdarma. Posadíte sa, nabijete si telefón, využijete wifi a nastúpite na MHD. Pretože väčšinou sú umies-tnené na zastávkach.

Zdroj: GF Concept

Aké je využitie lavičiek pre ľudí, ktorí smartphone alebo notebook nemajú?

V prvom rade slúžia inteligentné lavičky na sedenie počas celého roka a poskytujú obyvateľom a náv-števníkom Bratislavy pohodlný priestor na oddych. Mnohé sa nachádzajú na miestach, kde nie je iná možnosť na sedenie.

Predpokladám, že je možné sledovať využiteľnosť inteligentných lavičiek.

Inteligentné lavičky disponujú softwérom, ktorý online spôsobom eviduje počet  používateľov lavičiek a to bezdotykového nabíjania, nabíjania cez USB kábel a tiež počty užívateľov Wi-fi. Tie počty sú vysoké a takých lavičiek by mesto potrebovalo oveľa viac.

Vieme teda konkrétne čísla?

Inštalácia lavičiek bola ukončená v septembri 2018. Podľa exaktnej štatistiky cca za rok využili ľudia v Bratislave inteligentné  lavičky na bezdotykové alebo USB nabíjanie  a wifi zdarma 171.080 krát.

Zdroj: GF Concept

Využívajú sa  inteligentné lavičky aj v iných mestách na svete alebo je Bratislava v tomto unikátna?

Rovnaký typ inteligentných solárnych lavičiek nájdeme v súčasnosti po celom svete. Je to viac ako 1100 inteligentných solárnych lavičiek, ktoré sa nachádzajú v 260 mestách a obciach na 6-tich konti-nentoch. Spojenie dizajnu, účelu a funkcie využívajú napríklad v Škandinávii v cca 45 mestách, V Aus-trálii je to približne 35 miest,  v Ázii sa pre Smart inteligentné lavičky rozhodli Spojené Arabské Emiráty  a v Južnej Amerike sú inštalované v hlavnom meste Chile v Santiago de Chile.

Takže Bratislava sa využívaním inteligentných lavičiek stala svetovou?

S týmto musím len súhlasiť. Som veľmi rád, že inteligentné lavičky, ktorých nákup a inštaláciu hradila v plnej výške  spoločnosť GF Concept, s.r.o., môžu využívať už aj obyvatelia a návštevníci Bratislavy. Hlavné mesto nemalo v tomto smere žiadne výdavky.

Zdroj: GF Concept