Akadémia Mateja Tótha spoločne so svojim generálnym partnerom spoločnosťou O2, každoročne spúšťa súťaž o celoročnú bezplatnú možnosť športovania podľa vlastných metodík. Téma súťaže je každým rokom iná, ale cieľ zostáva stále rovnaký: pritiahnuť deti k športu. Tento rok organizátori presunuli súťaž, kvôli pandémii, z jarných mesiacov na jesenné. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné školy, ktoré akadémiu v minulosti ešte nevyhrali. Aktuálne je do súťaže zapojených 319 základných škôl. Čoraz častejšie sa hlásia do súťaže aj špeciálne základné školy, na ktoré akadémia nezabúda, pretože aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami radi športujú. Jedinou podmienkou je, aby boli deti po fyzickej a mentálnej stránke schopné navštevovať tréningy. Výhrou škola získa na celý školský rok akadémiu zadarmo. V cene je okrem športovej sady aj ročný plat učiteľa, ako aj odborné školenia, kde tréner získa trénerskú kvalifikáciu od O2 Športovej akadémie Mateja Tótha. Deti, ktoré navštevujú tréningy, dostávajú športové tričká akadémie a mnoho iného. O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha prešlo za posledné tri roku už viac ako 5000 detí. Akadémia je jedinečná tým, že myslí na dostupnosť a systematickosť. Nie je určená len pre elitné deti, ale ktorékoľvek dieťa, kdekoľvek na Slovensku. Pôsobí na mnohých školách, kde tvoria majoritu rómske deti a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V minulosti akadémia zabezpečovala okrem športového vybavenia pre školu aj športové oblečenie pre tieto deti. V spolupráci s trénerom, ktorý si všimol, že dieťa nemá bezpečnú športovú obuv a chýba mu aj oblečenie, akadémia zabezpečila všetko potrebné, aby tieto deti mohli plnohodnotne navštevovať tréningy. Aj keď má akadémia ročne približne 2000 detí, pristupuje k ich potrebám individuálne. Matej Tóth, ktorý sa momentálne venuje už príprave na olympiádu v Tokiu, počas roka 2019 navštívil viac ako 150 škôl po celom Slovensku. Individuálny prístup, kvalitný tréningový proces a osobnosť Mateja Tótha je kombinácia, ktorou akadémia dokáže deti zaujať a pritiahnuť k športu. Potvrdzuje to aj vysoká účasť hlasov v aktuálne prebiehajúcej súťaži, do ktorej sa zapojila každá 6. štátna základná škola, a to aj napriek starostiam, ktoré školy majú v čase pandémie.

Ešte stále môžete prihlásiť svoju školu do súťaže na www.akademia.o2.sk

Hlasujte za svoju školu každý deň na www.akademia.o2.sk