Majoritným vlastníkom Fraport Twin Star je spoločnosť Fraport, ktorá prevádzkuje hlavné nemecké letisko Frankfurt, jedenáste najväčšie na svete. Okrem toho sa Fraport podieľa ako nájomca, spolunájomca či manažovaním v ďalšom nemeckom a jedenástich letiskách v zahraničí – od Limy v Peru až po Xian v Číne.

V roku 2006 udelila bulharská vláda spoločnosti Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide licenciu na tridsaťpäťročnú prevádzku bulharských letísk Burgas a Varna, ktoré sú bránou pre turistov, smerujúcich k Čiernemu moru. Fraport spolu s bulharskou firmou BM Star z Varny investuje do rozvoja, rozširovania a modernizovania letiskovej infraštruktúry, vrátane terminálov a technológií letísk v Burgase a Varne 403 miliónov eur.

Nový terminál v Burgase postavili za dva roky. Má plochu 21-tisíc štvorcových metrov, 31 vybavovacích pultov, osem východov do lietadiel, sieť reštaurácií a obchodov a oddelené priestory pre vybavovanie cestujúcich prilietavajúcich zo schengenských a neschengenských štátov. Dimenzovaný je na 2,7 milióna pasažierov, projekt však ráta s možnosťou rozširovania prístavbami k novému objektu.

Pôvodnými príletovými a odletovými priestormi prešlo vlani 2,4 milióna dovolenkárov, čiže o 127-tisíc viac než rok predtým. Značnú časť z nich tvorili turisti z Ruska a krajín európskej časti bývalého Sovietskeho zväzu, európskych postkomunistických štátov, Veľkej Británie, Nemecka a škandinávskych krajín.

V lete tohto roku nájomcovia dali do prevádzky aj nový terminál na letisku vo Varne, schopným ročne vybaviť 1,8 milióna cestujúcich. Starý terminál po 41 rokoch prevádzky zatvorili.