Na Slovensku podľa enológa Fedora Malíka ostane menej kvalitnejších vinohradov a vinohradníkov a tí priemerní a podpriemerní sa z tohto podnikania stiahnu.

Aký veľký je váš vinohrad?

Mám iba jeden a pol hektára.

Uvažujete o tom, že by ste ho vyklčovali kvôli dotáciám z EÚ?

Súvisiace články

Budujem vinohrad ako rodinnú vinársku firmu, ktorá produkuje kvalitné odrodové vína. Verím, že moji synovia v tom budú pokračovať, a preto klčovanie v mojich plánoch nie je.

Myslíte si, že podpora klčovania vyrieši problém nadprodukcie vína?

Nie, a ak, tak iba čiastočne. Ročná nadprodukcia vo svete je okolo 40 miliónov hektolitrov vína, čo je 80-násobok slovenskej ročnej produkcie, a to sa vyklčovaním veľmi nezníži. Museli by všetky krajiny dodržiavať pridelené limity na rozlohu vinohradov. A to nerobia. Vraj existujú letecké snímky napríklad z Talianska, kde je niekoľko stotisíc hektárov viníc nad limitom.

Nepomohlo by znížiť produkciu obmedzenie hektárového výnosu?

Takto sa vo svete bežne bojuje proti nadprodukcii a za kvalitu vína. Ale kvalitné víno znamená víno drahšie a to zatiaľ na Slovensku nemá dostatok klientely. U nás sa pije najmä víno stolové a nižšie akostné. Výroba a predaj lacného stolového vína je preto stále dobrý biznis, pretože marže na ňom sú veľmi vysoké. Vysoká spotreba lacného vína vyhovuje jednak slovenským obchodníkom s vínom, ale aj zahraničným dodávateľom.

Zamerať sa iba na výrobu kvalitného vína je na Slovensku nereálne?

Pokiaľ sa nezmenia preferencie zákazníkov, tak áno. Navyše Slováci radi ochutnávajú niečo iné a nikto im nezabráni kupovať lacné zahraničné vína. Takýchto uvedomelých konzumentov vína, ktorí by kupovali iba špičkové slovenské vína, ešte nemáme.

Bude medzi slovenskými vinohradníkmi záujem o klčovanie?

Záujemcovia sa nájdu. Budú to najmä tí, ktorí už dlhšie nemajú záujem svoju vinicu obrábať, ale aj tí, ktorí sa neprispôsobili vývoju v odvetví a stále vyrábajú polovína, ktoré už nikto nechce. Takže klčovanie pomôže, ak by som sa vyjadril ako chemik, vykryštalizovať soľ v roztoku. Znamená to, že na Slovensku ostane menej kvalitnejších vinohradov.

Nemali by vinohradníci radšej predať svoje vinice človeku, ktorý chce pokračovať v pestovaní hrozna?

Bolo by to ideálne riešenie, ale keďže cena pozemku, na ktorom stojí vinohrad, je neporovnateľná s cenou stavebného pozemku, vyklčovaný vinohrad skôr skončí ako stavebná parcela. Stačí sa poprechádzať po okolí Modry, Pezinka či Limbachu a uvidíte, aká je realita.

Budú sa vysádzať aj nové vinohrady?

Už sa to deje. Na Slovensku je už viacero firiem, ktoré vysadili nové vinohrady a príkladne sa o ne starajú.