Návštevnosť kín Cinema City na Slovensku postupne rástla nielen v minulom roku, ale pokračujúci záujem publika je značný aj od začiatku roku 2022. Už len počas prvého týždňa bola návštevnosť slovenských kín Cinema City na hodnote 81 % v porovnaní s januárom 2019, ktorý bol jedným z posledných mesiacov pred pandémiou. Najnavštevovanejšími filmami roku 2021 boli podľa očakávaní najmä filmy Nie je čas zomrieť, Duna a Venom 2: Carnage prichádza. Práve na príklade týchto blockbusterov sa jasne ukazuje, že sa ľudia do kín radi v hojnom počte vracajú a chcú si v bezpečnom prostredí kinosál opäť prežiť silný divácky zážitok. „V prípade premiér blockbusterov sme v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali dokonca vyššiu návštevnosť,“ komentuje úspešný rok 2021 Alena Žiaková z New Age Advertising.

K vysokej návštevnosti kín Cinema City prispieva okrem kvalitných filmov tiež starostlivé dodržiavanie všetkých protipandemických opatrení, vďaka čomu je návšteva kina oproti iným formám spoločenskej zábavy bezpečnou záležitosťou. Vo všetkých kinosálach Cinema City prebieha pravidelná dezinfekcia a i vďaka komplexnému súboru ďalších hygienických opatrení nepociťuje sieť kín Cinema City výrazné výkyvy návštevnosti. „Bezpečné prostredie pre všetkých našich divákov je pre nás dlhodobou prioritou. Sme radi, že sa u nás cítia pohodlne a môžu bez problémov využívať i možnosti konzumácie v kinosále, čo, ako vieme, je neoddeliteľnou súčasťou plnohodnotného diváckeho zážitku,“ dopĺňa Alena Žiaková.

Ilustračné foto
Zdroj: Cinema City

Práve rastúca návštevnosť, predstavuje pre zadávateľov reklamy hneď na začiatku roka príležitosť pre znovu začlenenie kinoreklamy do komunikačného mixu.
„Dôležitým faktorom, ktorý záujemcom o kinoreklamu v Cinema City uľahčí celý rozhodovací proces, je naša garancia návštevnosti. Klienti totiž nemusia mať žiadnu obavu z toho, že by ich reklama zasiahla menej ako plánovaný počet divákov. Naopak vďaka tejto garancii z našej strany veľmi transparentne vedia, že kinoreklama v našich kinách je pre nich úplne bez rizika s jasne merateľným efektom,“ vysvetľuje Alena Žiaková.

Garancia návštevnosti samozrejme nie je ani zďaleka jediná výhoda kinoreklamy a obchodný tím New Age Advertising vždy pripravuje komplexnú ponuku ušitú na mieru potrebám konkrétneho klienta tak, aby mohla návštevníkov kina výhodne osloviť či už tradičnou produktovou kampaňou, alebo tento atraktívny formát využiť pre nasadenie dlhodobejších imageových a brand-buildingových spotov. Maximálna podpora pre klienta sa týka tiež technickej stránky, vieme veľmi operatívne, len za sedem dní, nasadiť do kina hotové TV spoty, čo klientom synergicky výrazne pomáha.
Pre klientov, ktorí ešte nemajú s efektivitou kinoreklamy skúsenosť, je začiatok roka perfektnou príležitosťou, ako vyskúšať jej unikátnosť a využiť vďaka individuálnemu nastaveniu parametrov kampane možnosti zacielenia na vybrané časti publika. Práve vďaka osloveniu požadovaných cieľových skupín v spojení s mimoriadnym efektom ostrého obrazu na obrovskom plátne a špičkovým ozvučením, je kinoreklama v Cinema City účinným reklamným nástrojom, ktorý sa zaslúžene opäť dostáva do popredia záujmu širokého spektra klientov od bankovníctva, automobilového sektoru, cez kozmetiku, potraviny, až po hračky či elektroniku. Obchodný tím New Age Advertising vám pomôže nastaviť v kinách Cinema City tie najlepšie parametre kinokampane, či už na plátne, alebo mimo neho v prostredí foyer kina. K dispozícii pri tom na Slovensku má 3 multiplexy s 29 kinosálami, pričom nechýba ani jedinečný formát 4DX alebo sálu s plátnom Superscreen.