Barokový zámok v Haliči v okrese Lučenec kúpila za 47,998 milióna korún od Banskobystrického samosprávneho kraja firma IMET, a.s., Košice. Hodnota tohto vzácneho historického objektu je podľa znaleckého posudku 46,3 milióna korún.

Financie z predaja budú príjmom do rozpočtu samosprávneho kraja. Firma IMET chce premeniť zámok na objekt slúžiaci najmä na kultúrne účely, ubytovanie a cestovný ruch.

Jej zámerom je okrem iného zriadiť v ňom hotel s kapacitou 80 až 100 lôžok a to pri rešpektovaní a zdôraznení všetkých historicky cenných artefaktov v súlade s požiadavkami pamiatkového úradu. Okrem toho tiež reštauráciu, salónik a výstavnú sieň, rovnako aj obradnú miestnosť.

V exteriéri uvažuje o vybudovaní športového areálu a atraktívnych priestorov na ďalšie aktivity.