Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja je názov konferencie, ktorá sa uskutoční 20. a 21.októbra v Banskej Štiavnici. Jej cieľom je prezentovať horskú cyklistiku ako ekonomickú kategóriu, jej potenciál a limity pre miestny rozvoj a inicializovať dialóg dotknutých strán vedúci k praktickej spolupráci a obojstrannému profitu. Tiež navrhnúť okamžité riešenia pre niektoré okruhy spolupráce a hľadať systémové riešenia a začať ich realizovať.

Konferencia, ktorú organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu s mestom Banská Štiavnica má vytvoriť platformu pre vôbec prvé spoločné stretnutie zástupcov ministerstiev, orgánov ochrany prírody, vlastníkov a správcov lesov, podnikateľov v turizme aj budovateľov horských cyklotrás.

Podľa organizátorov má Slovensko pre rozvoj rekreačnej horskej cyklistiky výborný potenciál. Pre jeho plné rozvinutie však treba zladiť záujmy hospodárskeho, environmentálneho a rekreačného využitia krajiny. Tiež odstrániť niektoré bariéry, vyplývajúce zo stretov záujmov vlastníkov, správcov a užívateľov krajiny. Je treba dosiahnuť takú zmenu vnímania cyklistiky v lese, ktorá povedie k spolupráci medzi zriaďovateľmi a správcami tratí, orgánmi ochrany životného prostredia a vlastníkmi a správcami krajiny.

Ilustračné foto na titulke - mountainbikestoday.com