Jeden z českých blogových portálov, ktorý sa venuje vínu, usporiadal anketu o obľube slovenských vín v Českej republike. Tiež zisťoval, do akej miery čitatelia portálu poznajú slovenské vína. 

Vínny bloger, publicista a znalec tohto moku Jan Čeřovský, ktorý blog Jižní svah vedie, motiváciu ankety zdôvodnil takto:„Celkom ma zaujímalo ako si vína nášho najbližšieho suseda stoja, pretože mám dosť silný pocit, že sú zastúpené na našom trhu (ak je reč o kvalitných vínach) omnoho menej než by si zaslúžili.“

Z výsledkov vyplynulo, že 47 percent hlasujúcich v ankete už niekoľko slovenských vín ochutnalo. Ďalších 25 % ich občas vyskúša. Podľa J. Čeřovského, ktorý zdá sa patrí medzi obhajcov kvality slovenských mokov v Česku, je to „nakoniec celkom slušné, ale mohlo by byť i o mnoho lepšie“.

Slovenské vína vôbec nepozná 15 % hlasujúcich. K nim pripája Jan Čeřovský mierne ironický komentár:“ Naopak 7 % účastníkov ankety popíja slovenské vína pravidelne a 5 percent pije slovenské vína častejšie ako všetky ostatné. Tento fakt si vysvetľuje Jan Čeřovský takto: „Posledné dve kategórie môžu byť silne ovplyvnené tým, že návštevníci zo Slovenska tvoria na tomto blogu druhú najväčšiu skupinu s takmer sedem a pol percentami z celkových prístupov.“

Na záver predsa len kacírska otázka: ktohovie ako by podobná anketa dopadla na Slovensku, keby sa niekto opýtal, či niekto okrem moravských pozná aj české vína. Napríklad z okolia Mělníka či z Prahy, kde už z kráľovských viníc pod Hradčanmi hrdo oznamovali, že majú prvé víno.

Foto: Jarmila Horváthová