Najčastejšie a najjednoduchšie ložiskové systémy využívajú eliminácie trenia pomocou valivých prvkov – guľôčok, ktoré sú uzavreté v špeciálne upravenom telese umožňujúcom ich pohyb. Hlavným účelom inštalácie ložiskových systémov je zaistiť plynulý a riadený pohyb mechanických súčastí a predchádzať tak ich poškodeniu alebo rýchlej strate životnosti.

Typy valivých ložísk
Valivé ložiská sa obvykle skladajú z niekoľkých konštrukčných prvkov´, z ktorých najdôležitejšie sú vonkajší kryt (puzdro) s vnútorným členením pre integráciu valivých telies a inštalačnými prvkami, a potom samotné valivé telesá, ktoré sa typovo odlišujú tvarom a konfiguráciou. Tieto časti sú vzájomne závislé, pričom tvar a usporiadanie valivých elementov určujú konkrétne riešenie inštalačného krytu. Valivé ložiská sa potom práve podľa smeru pôsobenia valivých telies členia na:

 • radiálne
 • axiálne
  Pri výbere vhodného typu valivého ložiska je nutné zohľadňovať niekoľko dôležitých parametrov, primárne uloženie a aplikáciu ložiska.

Radiálne ložiská
Radiálne ložiská sa používajú oveľa častejšie než axiálne, ktoré sú navrhnuté na odvod vysokého zaťaženia v dvoch smeroch. Jednoduchšia konštrukcia radiálnych ložísk umožňuje dosiahnutie oveľa nižšej ceny pri splnení technických požiadaviek konštrukcie. Medzi radiálnymi ložiskami rozoznávame:

 • guľôčkové ložiská – najbežnejší typ s veľmi dobrými charakteristikami, ktorý je určený pre radiálne i axiálne zaťaženie, konštrukcia spočíva v umiestnení guľôčky do prstenca, špeciálnymi variantami sú guľôčkové ložiská s kosouhlovým stykom či naklápacie
 • valčekové ložiská – sú navrhnuté pre radiálne zaťaženie a disponujú veľmi vysokou tuhosťou, preto je možné ich aplikovať i do náročnejších systémov s vysokým zaťažením rázom
 • ihlové ložiská – majú podobnú konštrukciu ako ložiská valčekové s väčšou dĺžkou a menším priemerom valivých elementov, určené sú pre radiálne zaťaženie, nedisponujú tak veľkou tuhosťou, ale majú menšie nároky na konštrukčný priestor
 • súdkové ložiská – majú spravidla dva rady valivých elementov tvaru súdka a aplikujú sa na zariadeniach, ktoré sa pravidelne pohybujú v dvoch smeroch
 • kužeľové ložiská – valivé elementy majú tvar komolého kužeľa a umožňujú odvádzať zaťaženie v radiálnom i axiálnom smere
 • toroidné ložiská – majú tvar podobný súdkom, sú určené pro odvod nesúosového zaťaženia

Axiálne ložiská
Axiálne ložiská odvádzajú predovšetkým axiálne zaťaženie. Konštruované môžu byť obdobne ako radiálne ložiská pri implementácii rôznych typov valivých elementov, a to:

 • guľôčok
 • valčekov
 • ihiel
 • súdkov