Detailnejší pohľad najmä na príjazdový turizmus, teda návštevnosť hostí spoza hraníc, už ale až tak ohromujúco pozitívny nie je. Na konferencii Zväzu hotelov a reštaurácií SR ho nedávno prezentoval Andrej Malachovský z Univerzity Mateja Bela. Pozrel sa na vývoj cestovného ruchu Slovenska v konkurenčnom prostredí a na základe hlbších štatistík odkryl jeho nelichotivý vývoj, najmä v  regiónoch mimo hlavného mesta.

Napriek pozitívnym číslam v roku 2015, sa totiž v príjazdovom turizme podľa štatistík stále nedosiahla úroveň dopytu z roku 2008. Jediným regiónom, ktorý presiahol výkony z roku 2008, je Bratislava, a to o takmer 700 tis. prenocovaní. Najslabšie výsledky naopak dosahujú regióny Košický a Banskobystrický kraj.

Na raste zahraničných návštevníkov v rokoch 2015/2014 sa tiež najviac podieľala Bratislava (530 tis. z 1,449 mil.) Podiel Bratislavy na celkových výkonoch sa podľa počtu prenocovaní zvýšil zo 14,9 % na 20,7 %. Z pohľadu zahraničných hostí Bratislava dosiahla v rokoch 2008 – 2015 rast o 38 % z úrovne 1,09 mil. prenocovaní na úroveň 1,392 mil.

Naopak počet prenocovaní zahraničných hostí v ostatných regiónoch klesol medzi rokmi 2008/2015 z 4,252 mil. na 3,088 mil., čo je strata 38 % trhového podielu.

Tiež vývoj v počte prenocovaní domácich hostí začal byť výrazne pozitívny až po roku 2014. Ako uviedol A. Malachovský, príčinou je dovtedy nepoznaná miera terorizmu a násilia vo svete a strata dôvery vo viaceré kľúčové dovolenkové ciele Slovákov, nie úspech politiky a marketingu cestovného ruchu na úrovni štátu.

Tiež pri porovnaní vývoja výkonov cestovného ruchu medzi Slovenskom, okolitými krajinami a priemerom krajín EU medzi rokmi 2008 a 2014 Slovensko výrazne zaostáva. Kým priemerný nárast počtu prenocovaní zahraničných hostí v 28 krajinách EÚ bol  v tomto období 14,8%, Slovensko zaznamenalo prepad o 12,8%. Ako podotkol Andrej Malachovský, toto porovnanie predstavuje reálne zrkadlo o tom, ako sa cestovný ruch na Slovensku v skutočnosti vyvíja.