Najmä mestské hotely a medzinárodné hotelové reťazce stále hľadajú zamestnanca. Aktuálna ponuka zahŕňa viac ako 6 tisíc voľných miest.

Po otvorení pracovného trhu pre 8 nových členských krajín Európskej únie k
1. máji tohto roku, prišlo zatiaľ do Rakúska pracovať 2 800 Slovákov.
Avšak, na základe prieskumu, ktorý vykonalo Združenie rakúskych hotelierov
(ÖHV) je hľadanie zamestnancov pre rakúske hotely stále veľmi ťažké. Najmä
mestské hotely hlásia problémy s hľadaním tisícov zamestnancov na letnú
sezónu.

Nedávny prieskum, ktorý vykonalo Združenie rakúskych hotelierov (ÖHV) medzi
svojimi členmi, kam patrí aj najväčší zamestnávatelia v hotelovom
priemysle, ukazuje, že 66% hotelov v rakúskych mestách očakáva, že
tohtoročná letná sezóna bude ešte lepšia ako tá vlaňajšia. Avšak výsledky
prieskumu ukazujú, že pre 90% hotelov je hľadanie schopných zamestnancov
minimálne rovnako ťažké, ak nie ťažšie ako v minulom roku, keď ešte občania
8 nových členských krajín Európskej únie nemali voľný prístup na rakúsky
pracovný trh.

"Preto rakúskej hotely stále hľadajú motivovaných ľudí zo zahraničia.
Hotely ponúkajú trvalá a istá zamestnania na najlepších miestach na svete
", vysvetľuje Thomas Reisenzahn, generálny tajomník Združenia rakúskych
hotelierov ÖHV. "Hotelový priemysel - a najmä hotelové reťazce - ponúkajú
celý rad príležitostí zamestnania, od chyžné po manažérov a od pomocníkov v
kuchyni po špičkového šéfkuchára
", dodáva Norbert Lessing, generálny
riaditeľ rakúskej pobočky hotelovej siete Hilton Hotels Austria. Schopní
pracovníci navyše môžu využiť školení v zahraničí alebo výmenných
pracovných pobytov.

V roku 2010 ponúkali rakúske hotely 50 000 pracovných miest. 9 000 z nich
bolo v hlavnom meste Rakúska, vo Viedni. V súčasnej dobe je v turistickom a
ubytovacom priemyslu k dispozícii približne 6 tisíc pracovných miest, z
ktorých viac ako 1 tisíc pripadá na Viedeň. Hoci sú ponúkané pracovné
miesta pre všetky stupne vzdelania, pre takmer polovicu pracovných miest
nie sú vyžadované žiadne špeciálne zručnosti a znalosti. "V každom prípade
je ale nutná základná znalosť angličtiny alebo nemčiny
", vysvetľuje
Reisenzahn.

V máji 2011 pracovalo v rakúskom ubytovacom priemysle 3 266 osob z
Maďarska, 1 033 zo Slovenska, 523 z Poľska a 380 z Českej republiky, čo je
o zhruba 25% viac ako v máji 2010.