Nedávno ste sa stali franchising manažérom pre Slovensko. Čo budete mať v rámci tejto pozície na starosti?

Mojou úlohou je starať sa o chod reštaurácií, ktoré sú prevádzkované licenčnými partnermi a zároveň zodpovedám za nábor nových franšízantov, ktorí po ukončení tréningu odkúpia už fungujúcu alebo novo-otvorenú reštauráciu. Spoločnosť sa na Slovensku rozhodla ísť rovnakým smerom, ako v Českej republike, kde je už 100 % reštaurácií v rukách franšízantov. Stratégia je predať v nasledujúcich rokoch všetky reštaurácie, ktoré vlastní McDonald's Slovensko. Dnes je na Slovensku 35 McDonald's reštaurácií s tým, že asi polovicu vlastnia franšízanti a polovicu spoločnosť. Minulý rok sme predali štyri reštaurácie a tento rok plánujeme v odovzdávaní reštaurácií do rúk franšízantom pokračovať. Taktiež chceme otvárať reštaurácie nové, a preto nových franšízových partnerov stále hľadáme.

Matúš Hrabko pôsobí v spoločnosti McDonald's štrnásť rokov a má v rámci spoločnosti bohaté skúsenosti aj zo zahraničia. Začínal po ukončení vysokej školy v Anglicku, kde strávil jeden a pol roka. Potom dostal možnosť pracovať v Dánsku, kde pracoval šesť rokov a ďalšie štyri roky strávil v Rakúsku ako konzultant. Od roku 2018 bol na Slovensku na pozícii biznis konzultant. Franchising manažérom pre McDonald's Slovensko sa stal v marci 2021.

Kto sa na Slovensku môže stať franšízantom?

Pravdou je, že prevádzkovanie reštaurácie nemusí vyhovovať každému, kto o franšízu prejaví záujem. Máme veľmi prísne nastavené podmienky, nakoľko pozícia majiteľa reštaurácie McDonald's si vyžaduje veľa zručností a skúseností. Hľadáme ľudí, ktorí už majú niečo za sebou, majú líderské vlastnosti, sú komunikačne zruční, orientujú sa na zákazníka, majú schopnosť angažovať sa v danej oblasti a majú tiež ekonomické znalosti. V nemalej miere musia mať v sebe podnikateľského ducha a nadšenie pre značku. Zmluvu so spoločnosťou uzatvárajú na dvadsať rokov, takže uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou.

Koľko záujemcov ročne sa vám prihlási?

Aj napriek súčasnej dobe, ktorú prežívame, sa nám aj v súčasnosti hlási relatívne veľa. Niekedy dostanem aj tri prihlášky denne. Vidia totiž, že McDonald´s prevádzky fungujú a systém, ktorý je preverený 70-ročným pôsobením, kríza tak výrazne neovplyvňuje.

Viac informácií o tom, ako sa stať majiteľom reštaurácie McDonald's, nájdete na www.mcdonalds.sk v sekcii franšízing.
 

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie trvá približne tri, štyri mesiace. Proces výberu je veľmi precízny a dlhodobejší. Vyberáme si niekoho, s kým budeme pracovať 20 rokov a záujemca si to musí tiež dobre rozmyslieť, keďže investuje svoje finančné prostriedky a musí dokázať znášať aj určité riziko.

Záujemca má najskôr pohovor s franšízovým manažérom. Po jeho úspešnom absolvovaní si ide na dva dni vyskúšať prácu v reštaurácii. Každý záujemca musí tiež vedieť doložiť všetky potrebné dokumenty ako sú výpis z registra trestov, výsledky zdravotnej prehliadky, či svoje zdroje financií. Potom ho čaká pohovor s predstaviteľmi manažmentu spoločnosti. Pokiaľ záujemca splní všetky stanovené podmienky, prechádza úspešne ďalej do tréningu.

Čo sa na tréningu učí?

Tréning absolvuje v niektorej z reštaurácii a trvá približne rok a je rozdelený do troch fáz. Počas celého tréningu som s ním v pravidelnom kontakte. V prvej fáze prejde všetky pozície v reštaurácii. V druhej fáze sa učí viesť zmenu a riadenie reštaurácie a v tretej fáze sa zoznamuje s tým, ako funguje náš biznis, komunikuje s manažmentom, s finančným oddelením, PR oddelením a marketingom.

Neskôr záujemca absolvuje rôzne kurzy, ktoré posilnia jeho líderské schopnosti. Mojou úlohou je dohliadať na celý tréning a aj po jeho skončení poskytovať franšízantom potrebnú podporu a pomoc. Každý z nich je samostatný podnikateľ, ale ak potrebujú usmernenia alebo informácie, som človek, ktorého kontaktujú.

S čím franšízantom pomáhate?

Pomáhame so všetkým, s čím potrebuje a čo je pre každého franšízanta dôležité - spolu riešime napríklad to, ako zvýšiť tržby, ako spraviť lokálnu marketingovú kampaň, ako rozvíjať ľudí, manažérov, naplánovať si kurzy. Je to veľmi veľa oblastí a tém.

Po skončení tréningu záujemca môže, ale nemusí dostať ponuku viesť reštauráciu. Ak ponuku dostane, môže si vybrať reštauráciu, ktorej majiteľom sa stane? Ako funguje prideľovanie konkrétnej reštaurácie?

McDonald's má plnú kompetenciu vybrať prevádzku novému franšízantovi na základe vlastného uváženia. Vždy sa snažíme ponúknuť každému takú reštauráciu, ktorá prislúcha do preferovaného regiónu, na ktorom sa dohodneme v rámci výberového konania. V zmluve, ktorú podpisujeme, máme zakotvenú dohodu, že reštaurácia bude maximálne hodinu cesty od miesta, kde má franšízant trvalý pobyt. Chceme, aby bol franšízant skoro každý deň prítomný, aby sa podnikaniu osobne a naplno venoval. Mali sme však aj prípad, keď sa franšízant kvôli reštaurácii presťahoval.

Keď už teda franšízant vedie vlastnú reštauráciu, aké má právomoci a aké obmedzenia?

Sú určité veci, ktoré sú vopred systémovo a procesne stanovené. Nemôže napríklad zavádzať vlastné produkty. Platí tiež poplatky, ktoré idú do fondu na národné kampane. Ale v podstate, čo si on pripraví pre podporu svojho biznisu na lokálnej báze, to je v rámci jeho kompetencie, rovnako ako ďalšie biznisové rozhodnutia. Franšízant však musí dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa prevádzky reštaurácie tak, aby zákazník vždy dostal rovnako kvalitné jedlo a bol vždy poskytnutý prvotriedny servis a obsluha.

Ako vznikajú národné kampane?

Naša spoločnosť funguje na plánovaní, ktoré nastavujeme naprieč celou spoločnosťou rok vopred. Návrh pripravujú jednotlivé oddelenia tak, aby mohlo marketingové oddelenie nastaviť jednotlivé sezónne kampane a komunikácie. Franšízanti majú samozrejme možnosť sa k tomu vyjadriť. Takže to funguje na obojstrannej férovej báze a na plnohodnotnom biznis partnerstve. No už keď sa kampaň pripraví a odhlasuje, musia na ňu franšízoví partneri reagovať. Ak majú v pláne ale pripraviť svoju vlastnú lokálnu kampaň, ktorou chcú osloviť zákazníkov vo svojom regióne či už formou zliav na jednotlivé produkty, alebo inými vhodnými marketingovými aktivitami, môžu sa v tom plne realizovať.