Veľmi zlú situáciu v tejto oblasti potvrdil aj prieskum, ktorý medzi  ubytovacími a reštauračnými zariadeniami zorganizoval Zväz hotelov a reštaurácií (ZHR SR) v júli a v auguste tohto roku.  Jeho cieľom bolo kvantifikovanie potreby pracovníkov v ubytovacích a stravovacích zariadeniach na Slovensku na najbližších 12 mesiacov. Súčasne respondenti odpovedali i na to, či sú otvorení importu pracovnej sily zo zahraničia, najmä z tretích krajín.

Do prieskumu sa zapojilo 81 zariadení, pričom takmer všetky, až 97% z nich, má problém s obsadením voľných pracovných miest a 86% z nich pracovné miesta ponúka. Najčastejšie ide o pozíciu čašník, záujem zamestnať nových čašníkov má až 76% z nich, len o málo menej  chce zamestnať kuchárov  (73%) a voľné sú pozície chyžná 37%. Neobsadené sú tiež miesta recepčných, ale aj nekvalifikovaných pomocných síl hoteloch, penziónoch, reštauráciách.

Dôvodom je nedostatok vhodných uchádzačov o zamestnanie a nezáujem o prácu, na čom sa zhodujú členovia ZHR SR. Vysoké nároky na zamestnanca sú až na treťom mieste. Je však pravda, že miesto kuchára a čašníka, kde je nutná kvalifikácia, sa obsadzuje najhoršie.

Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, až 83% ubytovacích a stravovacích zariadení je ochotné zamestnať aj pracovníka zo zahraničia. A to na všetky pozície, ktoré im najviac chýbajú: kuchár, čašník, chyžná, recepčný.  Tento akútny stav sa pravdepodobne v najbližšom období prehĺbi.  Slovenskému turizmu sa darí, podľa štatistík za prvých sedem mesiacov sa ubytovalo v slovenských hoteloch 2,8 milióna hostí, čo je nárast až o 19,7%. Záujem klientov o terajšie ubytovacie a stravovacie zariadenia sa teda zvyšuje, čiže vzrastá aj potreba vytvárať nové pracovné miesta.  Na otázku, či v najbližšom období  12 mesiacov predpokladajú ich prevádzky zamestnať ďalších pracovníkov,  až 46% respondentov odpovedalo, že chce vytvoriť nové pracovné miesta . Znovu na tie pozície, o ktoré je najväčšia núdza a až 75% opýtaných nemá problém práve na tieto novovytvorené pozície zamestnať aj sily z tretích krajín.

Akútny nedostatok zamestnancov v hotelierstve a gastronómii ale nie je len slovenský problém, majú ho napríklad tiež v susednom Rakúsku. Aj keď si tu výdatne pomáhajú pracovnou silou zo zahraničia, Slovensko nevynímajúc.  Na druhej strane počet hostí aj zariadení je tu niekoľkonásobne vyšší ako u nás.

Dôvody nezáujmu o prácu v tejto brandži sú podobné – nízke zárobky v porovnaní s ostatnými odvetviami, práca na smeny, vrátane voľných dní a sviatkov. Aby prilákal najmä mladých ľudí do hotelierstva a gastronómie, začal rakúsky Zväz hotelov trojročnú kampaň, ktorá má zlepšiť image odvetvia. 9. októbra robili napríklad prvý Deň otvorených hotelových dverí, do ktorého sa zapojilo 200 hotelov. Potenciálni záujemcovia o túto brandžu sa počas neho mohli dozvedieť, ako hotely a reštaurácie fungujú, čo zamestnancom ponúkajú a nahliadnuť tam, kam sa ako bežní hostia nedostanú.