Svoju prácu tak nemôže vykonávať 160 000 zamestnancov v hoteloch, penziónoch, reštauráciách, kúpeľoch, akvaparkoch, lyžiarskych strediskách, či iných službách.

Tento týždeň je kritický pre množstvo zamestnávateľov predovšetkým v ubytovacích a stravovacích zariadeniach. „Mnohí z nás sa rozhodujú, či dokážu toto krízové obdobie prekonať a budú pokračovať v podnikaní, alebo ukončia svoju činnosť a začnú prepúšťať zamestnancov. Situácia v tomto segmente je naozaj vážna. Rozhodnutie o budúcnosti cestovného ruchu na Slovensku môže ovplyvniť vláda a parlament. Ide o to, ako rýchlo dokážu prijať konkrétny a funkčný balík opatrení pre podnikateľov a zamestnávateľov,“ uviedol Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR. 

Profesijné organizácie a zamestnávatelia združení vo Zväze cestovného ruchu SR preto vyzývajú novú vládu na prijatie okamžitých opatrení, ktoré môžu zmierniť mimoriadne negatívne dopady na celé odvetvie cestovného ruchu.

Reštaurácie bojujú s úbytkom hostí Zdroj: Flickr

Pripravili preto návrh niekoľkých opatrení, ktorý by bolo treba podľa nich realizovať bezodkladne. Patria k nim:

1. minimalizovanie platieb štátu pre zamestnávateľov v oblasti daní a odvodov s odkladným účinkom

2. zavedenie refundácie mzdových nákladov počas trvania opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia

3. zabezpečenie prekleňovacích bezúročných pôžičiek pre MSP s predĺženou dobou splatnosti na zabezpečenie likvidity

 4. elimináciu kontrolnej činnosť orgánov a  sankcií za nedodržanie lehôt a vybraných povinností zamestnávateľov, ktoré nesúvisia s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia koronavírusom.

Hotely sú zatvorené tretí týždeň

 Zväz cestovného ruchu SR už pripomienkoval a poslal vlastné návrhy k prvým ekonomickým opatreniam na začiatku pandémie. Zamestnávatelia v cestovnom ruchu vyvíjajú aj iné aktivity, ktoré dokážu zmierniť negatívne dopady na ich podnikanie, napr. dočasné pridelenie zamestnanca, iniciatívy na to, aby klienti nerušili pobyty a radšej zvolili zmenu termínu.  

 Opatrenia, ktoré navrhuje Zväz cestovného ruchu, podporuje aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Asociácia si uvedomuje, že prvoradou prioritou vlády je chrániť zdravie a životy občanov SR. Zároveň upozorňuje že prepady v tržbách sa počítajú na desiatky miliónov EUR a tento výpadok sa každým dňom zvyšuje.

Cestovný ruch je navyše špecifický v tom, že tieto straty sa nedajú dohnať.. Každý deň sa dá predať len toľko izieb, koľko je k dispozícii, každá nepredaná izba je stratená príležitosť, ktorá sa nevráti. „V týchto službách sa nedá vyrábať na sklad a predávať, keď sa situácia zlepší. Preto hotely a reštaurácie v súčasnej situácií trpia  najviac a sú jedny z prvých, ktoré doplácajú na túto krízu,“ uvádza sa vo vyhlásení asociácie.  Podľa hotelierov vláda by mohla použiť verejné financie, ale aj deklarovanú pomoc z prostriedkov EÚ na úplnú, alebo čiastočnú sanáciu odvetvia cestovného ruchu.