Preto s mnohými vedeniami miest Airbnb už uzatvoril dohody o evidencii poskytovateľov ubytovania, hoci ani tú nemajú mestá celkom ako kontrolovať.

Kontrola z Bruselu

Teraz má ale na krku problémy aj s Európskou komisiou. Podľa správ v zahraničných médiách, Bruselu prekáža, že nie všetci poskytovatelia uvádzajú na webe konečné ceny ubytovania aj s poplatkami – napríklad za upratovanie. Tiež nie je z ponuky vždy jasné, či ide o súkromnú osobu, ktorá ponúka ubytovanie, alebo ide o profesionálneho sprostredkovateľa, ktorý to robí vo veľkom – pre každého totiž platia iné pravidlá pri ochrane spotrebiteľa.

Taktiež všeobecné obchodné podmienky Airbnb nezodpovedajú európskemu právu. Airbnb musí zaviesť odškodnenie a možnosť žaloby zo strany spotrebiteľa v prípade, ak ubytovateľ vopred objednané ubytovanie stornuje.

Nechránení spotrebitelia

Doteraz nie sú spotrebitelia v tomto smere nijako chránení, pričom stornovanie pobytov zo strany ubytovateľov nie je nijaká vzácnosť. Známe sú prípady, keď ubytovateľ stornoval napríklad pol roka objednané a zaplatené ubytovanie v New Yorku na Manhattane tri dni pred nástupom hosťa spoza oceána.

Európske komisia dala Airbnb čas na nápravu nedostatkov do konca augusta. Aké konkrétne kroky, ak by sa tak nestalo, potom plánuje voči spoločnosti podniknúť, agentúry neuviedli.