zatvoriť galériu
FoodCycler vyrieši kuchynský odpad v každej domácnosti.
„FoodCycler je jednoduché a účinné riešenie, ako vytvárať čo najmenej odpadu“, pochvaľuje si Mirka Klimantová.
Slušnú kôpku odpadu spracuje FoodCycler na hŕstku sterilného substrátu.