Miesto, kam musel zájsť každý, kto kúpil alebo predal auto alebo robil iný administratívny úkon, napríklad vývoz, zmenu evidenčných čísel, dokladov a podobne, sa presťahuje do úplne nových priestorov.

Dopravný inšpektorát otvorí v pondelok 1. februára v Klientskom centre štátnej správy na Tomášikovej ulici v starej budove nábytkového domu Ikea. Nachádza sa hneď vedľa centrály Slovenskej sporiteľne.

Inšpektorát tam bude spolu s ďalšími úradmi, a to Okresným úradom Bratislava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odborom všeobecnej vnútornej správy s agendou osvedčovania listín a overovania podpisov, agendou štátneho občianstva a zmeny mena a priezviska.

Okrem toho bude v Novom Meste sídliť aj odbor živnostenského podnikania, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor, odbor krízového riadenia, majetkovoprávny odbor, odbor školstva, odbor výstavby a bytovej politiky, odbor opravných prostriedkov a organizačný odbor.

Ďalej Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I a III, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície a tiež podateľňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.

Úradné hodiny všetkých pracovísk budú zjednotené na nasledovné časy: v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8. do 15. hodiny, v stredu od 8. do 17. a v piatok od 8. do 14. hodiny. Z dôvodu sťahovania dnes niektoré úrady nefungujú, informovalo pred časom ministerstvo vnútra.